order-bucket
Rockfon_Industrial_Opal_Product Image

Rockfon® Industrial™ Opal

Vid projektering av undertak för industrin är kraven ofta höga på god ljudabsorption och det skall dessutom vara ekonomiskt fördelaktigt. Rockfon Industrial Opal har båda dessa kvaliteter
rockfon