order-bucket
2500x1406px_Rockfon-MediCare-Air

Rockfon® MediCare® Air

Kan användas i utrymmen inom vården där man använder olika luftttyck för att hindra spridning av infektioner (operationssalar, uppvak, intensivvård m.m.)
rockfon