bucket_icon Created with Sketch.
Akustiskt undertak på sjukhus med Rockfon MediCare Air undertaksskivor (hälsovård)

Rockfon® MediCare® Air

Kan användas i utrymmen inom vården där man använder olika luftttyck för att hindra spridning av infektioner (operationssalar, uppvak, intensivvård m.m.)
Beställ varuprov