bucket_icon Created with Sketch.
Akustiskt undertak på sjukhus med Rockfon MediCare Block. (Renrumsklassificering ISO klass 2)

Rockfon® MediCare® Block

Speciellt designad för högriskområden med olika lufttryck inom vården där hög rengöringsbarhet krävs som t.ex. operationssalar, uppvak, akut- och intensivvård m.m.
Beställ varuprov