Ett doldt bärverk i kontor ger ett elegant, obrutet uttryck med Rockfon System T24 X undertakssystem (används med undertaksskivor med X-kant)

Rockfon® System T24 X™

Elegant, obrutet uttryck