Rockfon® CleanSpace™ Pure

Rockfon Cleanspace Pure är en rengöringsbar undertaksskiva som har slätt och helt matt, extravit yta och bra akustiska egenskaper. Den kan användas i en lång rad olika rumtyper med höga krav på rengöring. Produkten är hållbar och tål många rengörings och desinfektionsmetoder
Tillbaka

Färger

Vit

Färg:Vit
Färgkollektion:Vit
Ljusreflektion:86
;
Tillbaka

Ljudabsorption

KantTjocklek (mm)Montagehöjd (mm)αwNRCLjudabsorptionsklass (ISO)Ljudabsorptionskurva
A24edge icon202001,000,95A
Sound curve
A24edge icon402001,001,05A
Sound curve
E24edge icon202001,000,95A
Sound curve
Xedge icon222000,950,95A
Sound curve

Ljudabsorptionen är uppmätt i enlighet med ISO 354.
Ljudabsorptionsfaktorerna αp, αw och absorptionsklass är beräknade i enlighet med ISO 11654. Ljudabsorptionen för produkter som öar och bafflar anges som ekvivalent ljudabsorptionsarea (Aeq) uttryckt som m²/ stk.

Back
Sound curve
Back
Sound curve
Back
Sound curve
Back
Sound curve

Andra produktegenskaper

Jämför
Reaktion vid brandpåverkan Reaktion vid brandpåverkanA1
Reaktion vid brandpåverkan klassificeras enligt SS-EN 13501-1
Ljusreflektion och ljusdiffusion Ljusreflektion och ljusdiffusion86% ljusreflektion >99% ljusdiffusion
Ljusreflektionsindex anges i % och mats enligt SS-EN ISO 7724-2.
Visuellt utseende Visuellt utseendeExtravit yta
L-värde. 94,5.
Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glanstal: 0,8 vid 85° vinkel
Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).
Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.
Fuktmotstånd och formstabilitet Fuktmotstånd och formstabilitetUpp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
Rockfon undertaksskivor är formstabila och visar ingen synbar nedböjning vid upp till RF 100 %. Undertaksskivorna kan monteras vid alla temperaturer mellan 0-40°C. De kan installeras tidigt i byggprocessen (innan fönster är helt tätade monterats). Skivornas låga vikt och det faktum att de inte tar upp fukt minimerar det färdiga undertakets vikt.
Ytans hållbarhet Ytans hållbarhetFörbättrad hållbarhet och smutsavvisande
Pa vissa av Rockfons produkter har ytan specialbehandlats for att battre att oka hallbarheten och att battre sta emot nedsmutsning.
Rengöring RengöringDammsugning, Fuktig trasa, Högtryckstvätt (gäller endast installation av A-kantsskivor): Maxtryck är 80 bar på minst 1 meters avstånd och vattenstrålen skall spridas 30 ° med ett max. vattenflöde på 360 l/h. Undertaksskivorna skall clipsas mot bärverket.., Kemiskt motstånd: Testad enligt ISO 2812-3:2019 och klassificerad i enlighet med EN 12720. Bedöms på en skala från 1 till 5, där 5 är bäst. Vi erhöll 5 för följande rengörings- och desinfektionsmedel (veckovis desinficering): Aktivt klor 2,6 %, kvartär ammonium 0,25 %, väteperoxid 5 %, etanol 70 % och isopropanol 70 %
Dammsugning:
Ytan kan dammsugas med en mjuk borste.
Fuktig trasa:
Ytan kan rengoras med en fuktig trasa eller svamp med ett latt basiskt rengoringsmedel (pH mellan 7 och 9) utan alkohol, ammoniak eller klorin. Detta kan gora ytan nagot blankare sa vi rekommenderar att hela ytan rengors.
Hygien HygienStenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.
Stenull utgor ingen grogrund for foljande mikroorganismer, vilket testats enligt JIS Z 2801:2000 och ASTM C 1338-96:
– Escherichia coli
– Staphylococcus aureus
– Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA)
– Stachybotrys chartarum
– Penicillium brevicumpactum
– Alternaria tenuissima
– Aspergillus niger
– Sporobolomyces roseum
– Rhodotorula rubra
Mikrobiologisk klass M1 uppfyller kraven för zon 4 (mycket hög risk) som definieras i NF S 90-351:2013.
Testad för:
- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)
- Candida Albicans
- Aspergillus Brasiliensis
- E coli
- Bacillus cereus
M1 (zon 4) för de 5 testade patogenerna.

Partikelelimineringskinetikklassen stämmer överens med CP(0,5)5 enligt normen NF S 90-351:2013.
Renrum Renrum3
Renrumsklassifikation mats enligt SS-EN ISO 14644-1.
Mikrobiologisk klassM1, NF S 90-351:2013
Miljö MiljöHelt återvinningsbar stenull
Inomhusmiljö InomhusmiljöEtt urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk indeklimamaerke för produkter med låg VOC emission
Back
Reaktion vid brandpåverkan klassificeras enligt SS-EN 13501-1
Back
Ljusreflektionsindex anges i % och mats enligt SS-EN ISO 7724-2.
Back
Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).
Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.
Back
Rockfon undertaksskivor är formstabila och visar ingen synbar nedböjning vid upp till RF 100 %. Undertaksskivorna kan monteras vid alla temperaturer mellan 0-40°C. De kan installeras tidigt i byggprocessen (innan fönster är helt tätade monterats). Skivornas låga vikt och det faktum att de inte tar upp fukt minimerar det färdiga undertakets vikt.
Back
Pa vissa av Rockfons produkter har ytan specialbehandlats for att battre att oka hallbarheten och att battre sta emot nedsmutsning.
Back
Dammsugning:
Ytan kan dammsugas med en mjuk borste.
Fuktig trasa:
Ytan kan rengoras med en fuktig trasa eller svamp med ett latt basiskt rengoringsmedel (pH mellan 7 och 9) utan alkohol, ammoniak eller klorin. Detta kan gora ytan nagot blankare sa vi rekommenderar att hela ytan rengors.
Back
Stenull utgor ingen grogrund for foljande mikroorganismer, vilket testats enligt JIS Z 2801:2000 och ASTM C 1338-96:
– Escherichia coli
– Staphylococcus aureus
– Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA)
– Stachybotrys chartarum
– Penicillium brevicumpactum
– Alternaria tenuissima
– Aspergillus niger
– Sporobolomyces roseum
– Rhodotorula rubra
Mikrobiologisk klass M1 uppfyller kraven för zon 4 (mycket hög risk) som definieras i NF S 90-351:2013.
Testad för:
- Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)
- Candida Albicans
- Aspergillus Brasiliensis
- E coli
- Bacillus cereus
M1 (zon 4) för de 5 testade patogenerna.

Partikelelimineringskinetikklassen stämmer överens med CP(0,5)5 enligt normen NF S 90-351:2013.
Back
Renrumsklassifikation mats enligt SS-EN ISO 14644-1.
Back
Back
Back
Tillbaka

Sortment

KantModulstorlek (mm)Tjocklek (mm)Vikt (Kg/m2)Minsta montagehöjd (mm)Rekommenderat montagesystem 
A241200 x 600202,3050

Ljudabsorption

αw1,00
NRC0,95
LjudabsorptionsklassA
Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd50 mm

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
A241200 x 600404,1050

Ljudabsorption

αw1,00
NRC1,05
LjudabsorptionsklassA
Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd50 mm

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
A24600 x 600202,3050

Ljudabsorption

αw1,00
NRC0,95
LjudabsorptionsklassA
Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd50 mm

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
A24600 x 600404,1050

Ljudabsorption

αw1,00
NRC1,05
LjudabsorptionsklassA
Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd50 mm

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
E241200 x 600202,8060

Ljudabsorption

αw1,00
NRC0,95
LjudabsorptionsklassA
Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd60 mm

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
E24600 x 600202,8060

Ljudabsorption

αw1,00
NRC0,95
LjudabsorptionsklassA
Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd60 mm

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
X1200 x 600223,7042 Rockfon® System T24 X™
Rockfon® System T24 X DLC™

Rekommenderat montagesystem

Undertakslösning med dolt bärverkRockfon® System T24 X™Elegant, obrutet uttryck
Undertakslösning med dolt bärverkRockfon® System T24 X DLC™Elegant, obrutet uttryck

Ljudabsorption

αw0,95
NRC0,95
LjudabsorptionsklassA
Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd42 mm

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
X600 x 600223,7042 Rockfon® System T24 X™
Rockfon® System T24 X DLC™

Rekommenderat montagesystem

Undertakslösning med dolt bärverkRockfon® System T24 X™Elegant, obrutet uttryck
Undertakslösning med dolt bärverkRockfon® System T24 X DLC™Elegant, obrutet uttryck

Ljudabsorption

αw0,95
NRC0,95
LjudabsorptionsklassA
Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd42 mm

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2

D = Minsta montagehöjd

Back

Ljudabsorption

Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd50 mm
Minsta montagehöjd för lätt åtkomst-

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
Back

Ljudabsorption

Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd50 mm
Minsta montagehöjd för lätt åtkomst-

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
Back

Ljudabsorption

Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd50 mm
Minsta montagehöjd för lätt åtkomst-

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
Back

Ljudabsorption

Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd50 mm
Minsta montagehöjd för lätt åtkomst-

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
Back

Ljudabsorption

Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd60 mm
Minsta montagehöjd för lätt åtkomst-

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
Back

Ljudabsorption

Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd60 mm
Minsta montagehöjd för lätt åtkomst-

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
Back

Rekommenderat montagesystem

Undertakslösning med dolt bärverk Rockfon® System T24 X™ Elegant, obrutet uttryck
Undertakslösning med dolt bärverk Rockfon® System T24 X DLC™ Elegant, obrutet uttryck

Ljudabsorption

Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd42 mm
Minsta montagehöjd för lätt åtkomst-

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
Back

Rekommenderat montagesystem

Undertakslösning med dolt bärverk Rockfon® System T24 X™ Elegant, obrutet uttryck
Undertakslösning med dolt bärverk Rockfon® System T24 X DLC™ Elegant, obrutet uttryck

Ljudabsorption

Ljudabsorptionskurva
Sound curve

Detaljer

Minsta montagehöjd42 mm
Minsta montagehöjd för lätt åtkomst-

Förpackning

Antal / Fpk
m2 / krt m2
Tillbaka

Nerladdningar

documents

 

 

pdf
Rockfon® CleanSpace™ Pure | Produktdatablad
Rockfon® CleanSpace™ Pure | Produktdatablad

pdf
icon
Rockfon® CleanSpace™
Rockfon® CleanSpace™

Designad för att överträffa hygienstandarder

pdf
Rockfon® CleanSpace™ Pure | Produkt hållbarhetsdeklaration
Rockfon® CleanSpace™ Pure | Produkt hållbarhetsdeklaration

pdf
DoP-RFN-0140-043-1 - Rockfon® CleanSpace™ Pure
DoP-RFN-0140-043-1 - Rockfon® CleanSpace™ Pure

pdf
Rockfon® System T24 X™ | Montageanvisning
Rockfon® System T24 X™ | Montageanvisning

pdf
pdf
Rockfon® System T24 X DLC™ | Montageanvisning
Rockfon® System T24 X DLC™ | Montageanvisning

pdf
pdf
Tillbaka

Kontakta oss och våra partners

Visa

Showing
Offices & Factories near you