Delvis dolt bärverk i stort rum med Rockfon System XL T24 E undertakssystem (E-kant)

Rockfon® System XL T24 E™

Bärverkssystem med 24 mm bred indragen profil för undertaksskivor med E-kant