Rockfon Sonar Bas - ett akustiskt undertak för t.ex  konferensrum  (har hög ljudreflektion)

Rockfon® Sonar® Bas

Rockfon Sonar Bas har hög ljudreflektion. I t.ex. konferensrum behöver tararens röst reflekteras så att man hör bra även längst bak i lokalen och dessa skivor hjälper till att rikta det reflekterade ljudet. Produkten har samma yta som Rockfon Sonar.