Akustiska undertak ger poäng vid DGNB-certifiering

Gladsaxe Company House är en metallfärgad kontorsbyggnad som rymmer NCC: s huvudkontor. Det är den första kontorsbyggnaden som uppnår DGNB platinacertifiering i Danmark. Allt handlar om valet av byggmaterial inklusive det akustiska undertaket och för inomhusmiljön är det viktigt att förstå hur ett akustiskt undertak gynnar utrymmena.

Det är framtidens arbetsplats man går in i när man besöker Gladsaxe Company House. När du går in i byggnaden ser du återvunnet trä från läktarna på Lyngby Football Stadium och med den lodräta väggen med olika plantor är den gröna agendan satt. Kontorsbyggnaden är den första i Danmark som erhållit DGNB platinacertifiering tack vare sin hållbarhetsstrategi och eftersom den visar vägen för hur framtidens arbetsplats kan se ut.

Tillvägagångssättet som uppfyller de miljömässiga och ekonomiska kraven samt rummens funktionalitet visar varför det just är denna kontorsbyggnad som blivit den första som belönas i Danmark. Det är ett perfekt exempel på hur en miljövänlig arbetsplats kommer att se ut i framtiden.

Att välja hållbara material för framtiden

Inom byggbranschen är nyckelfrågan hållbara material. De byggmaterial som används här kan demonteras och återvinnas efter rivning, och upp till 90% av det virke som används är FSC-certifierat. De återstående 10% är regenererat virke som  återvunnits från andra byggarbetsplatser. 

Genom valet av akustiska undertak från Rockfon innefattar miljöagendan även undertaket. Rockfon Tropic har ett högt innehåll av återvunnen stenull. Dessutom stammar delar av innehållet från avfall från andra industrier, vilket betyder att man i det här fallet återvunnit även sådant material. 

”Våra akustiska undertak är gjorda av stenull som tillverkas av bl. a. basaltsten, vilken förekommer naturligt i naturen. Det ger dig inte bara ett hållbart material, utan stenull har dessutom unika akustiska egenskaper. ” Säger Rockfon Specification Manager, Finn Jørgensen.

Hur är inomhusmiljön på kontoret?

90% av företagets kostnader är relaterade till anställda och deras välbefinnande. Därför är det viktigt att arkitekter tänker på akustik och inomhusmiljö redan från början. En bra inomhusmiljö är mycket mer än bara en snygg inredning, den inkluderar bra ljud utan störande buller, optimal användning av dagsljus och kreativa ramar. Kontorsbyggnaden är den första i Danmark som tilldelats DGNB platinacertifiering tack vare hållbarhetsstrategin och att den visar hur framtidens arbetsplats kan se ut.

Finn Jørgensen fortsätter: ”I Gladsaxe Company House har man valt Rockfon Tropic. Det är ett undertak som ger bra akustik och en bättre inomhusmiljö med fokus på medarbetarnas välbefinnande. Det faktum att byggnaden är DGNB platinacertifierad gör oss till en stolt leverantör. ”

"Våra akustiska undertak av stenull tillverkas av bl. a. basaltsten som är naturligt förekommande i naturen. Det ger dig inte bara ett hållbart material, utan stenull har också unika akustiska egenskaper." Säger Rockfon Specification Manager, Finn Jørgensen.

Gladsaxe Company House

Tobaksvejen
2860 Søborg
Danmark

Våra akustiska stenullsskivor tillverkas av bl. a. basaltsten som är naturligt förekommande i naturen. Det ger dig inte bara ett hållbart material, utan stenull har också unika akustiska egenskaper.

Finn Jørgensen

ROCKFON SPECIFICATION MANAGER

Gladsaxe Company House

Land:Søborg, Danmark
Arkitekt:Vilhelm Lauritzen Arkitekter
Fotograf:Svend Christensen
Produkter:Rockfon® Tropic
Kant:A15, E24
Modulstorlek:600 x 600, 1200 x 600

Relaterade referensprojekt