Från vagga till vagga

Den nederländska gymnasieskolan Lyceum Schravenlant är den första utbildningsbyggnaden i Nederländerna som är utformad och byggd i enlighet med Cradle to Cradle principerna. Filosofin ”cradle to cradle”, eller ”vagga till vagga” ger en helhetsyn på konsumtions- och byggprocesser och strävar efter att skapa system som inte bara är effektiva utan även är i princip är avfallsfria, där använda material återanvänds i en annan produkt utan att förlora kvalitet eller skapa ytterligare avfall. Schiedams kommun har förbundit sig att arbeta för minskade koldioxidutsläpp från kommunala byggnader, ta hänsyn till hur länge en byggnad förväntas vara i drift och ta ansvar för vad som händer med den efteråt. Det innebär att offentliga byggnader i Schiedam måste vara helt demonterbara i slutet av sin livscykel och materialen ska få nytt liv som andra produkter. Med dessa hållbarhetsprinciper i åtanke undersöktes först om den gamla skolbyggnaden kunde få ett ansiktslyft, men de flesta materialen i den befintliga 1960-talskonstruktionen var långt ifrån hållbara. Precis som andra skolor som byggdes på den tiden var konstruktionen en gammaldags utbildningbyggnad, och priset för att uppdatera energiförbrukningen skulle till slut bli mycket högre än för en nybyggnation.

”Designa din skola”

När den Haag baserade arkitektbyrån LIAG tog sig an projektet bestämde de sig för ett innovativt tillvägagångssätt som skulle sätta de 600 studenternas behov och idéer i centrum för designprocessen. När de arbetade med skolan arrangerade de ett 3-dagarsprojekt och bad eleverna ”Designa sin skola”. Projektet gjorde det möjligt för eleverna att besöka andra byggprojekt och komma på lösningar som presenterades för de andra eleverna, deras föräldrar och kommunen. Dessa synpunkter ingick sedan i LIAG:s designprocess. Resultatet var en relativt liten, men helt koldioxidneutral byggnad med optimerad temperaturreglering och ren luft som uppfyller de högsta nederländska standarderna (Frisse Scholen Klasse A). Byggnaden drivs av 120 solpaneler, toaletterna spolas med naturligt vatten och konstruktionen är tillverkad av återanvändbara och återvinningsbara byggmaterial, inklusive 30 000 m² akustiska stenullsskivor som skapar en hälsosam akustisk atmosfär. En lång vägg täckt med renlav skapar tillsammans med undertaket en behaglig ljudmiljö och reglerar luftfuktigheten i byggnaden. Att inkludera inomhusmiljöns betydelse som en del av hållbarhetsdiskussionen övertygade kommunen och skolstyrelsen om att det var avgörande att satsa på detta område.

En hälsosam inomhusmiljö med fantastisk akustik

Thomas Bögl på arkitektbyrån LIAG förklarar vikten av att inte bara betrakta hållbarhet som en fråga om att välja konstruktionsmaterial med låg miljöpåverkan: ”En byggnad är bara hållbar om den bidrar till det primära målet med dess existens – i det här fallet utbildning. I detta avseende är ett hälsosamt inomhusklimat ett måste.” ”En energivänlig byggnad byggd med hållbara material är inte per definition en hälsosam byggnad, så vi ägnade också stor uppmärksamhet åt inomhusklimatet i byggnaden, där akustik är en viktig parameter. Om ljudnivåerna är låga upplever människor mindre stress, vilket leder till lägre sjukfrånvaro”, fortsätter Bögl. Resultatet är en bekväm och hållbar skola som är framtidssäkrad för att enkelt kunna anpassas till nya tekniker och flexibel uppdelning av rum, vilket gör att byggnaden kan krympa eller växa i framtiden och potentiellt inhysa andra funktioner – exempelvis kan lokalsamhället använda idrottshallen och klassrummen utanför skoltid.

Lyceum Schravenlant

Hugo de Grootstraat 4,
3119 HA Schiedam
Nederländerna

En byggnad är bara hållbar om den bidrar till det primära målet med dess existens – i det här fallet utbildning. I detta avseende är ett hälsosamt inomhusklimat ett måste.

Thomas Bögl

Arkitekt hos LIAG Architects
1/1
1/7

Lyceum Schravenlant

Land:Schiedam, Nederländerna
Arkitekt:LIAG architecten en bouwadviseurs
Undertaksentreprenör:PBS, Oss
Fotograf:Studio Moni
Produkter:Rockfon Sonar®
Kant:A
Modulstorlek:600 x 600

Relaterade fallstudier