Skolan har kapacitet för 840 elever i årskurs 1-7 och cirka 110 anställda som nu använder den toppmoderna byggnaden.

Skolan är nästan en nollenergibyggnad med Norges största integrerade solcellsvägg. De har en egen energikälla för att se till att skolan är nästan självförsörjande på el. Skolbyggnaden syftar också till att sprida kunskap om klimat och miljö. Det finns ett helautomatiskt system för VVS, där användarvänligheten varit i fokus för det avancerade systemet. Sammantaget har de mycket höga kraven på materialkvalitet och materialanvändning varit oerhört viktiga under hela projektet.

Trots det stora klimatfokuset har den viktigaste uppgiften varit att skapa en optimal inlärningsmiljö för de 840 elever som går på Brynseng skole. Akustik och ljus har varit av avgörande betydelse. Det är lättare att koncentrera sig när det finns tillräckligt med naturligt ljus och en bra akustisk miljö. En bra ljudmiljö gör barnen mindre trötta och det är lättare att hålla fokus, vilket gör att man kan tillgodogöra sig undervisningen. Därför har goda ljud- och ljusförhållanden varit viktiga vid planering och utformning av klassrummen på Brynseng skole.

Resultatet blev såväl akustisk komfort som ljusreflektion och ljusspridning eftersom det beaktades vid val av undertak från Rockfon. Rockfon Blanka har tack vare sin släta och extravita yta, höga nivå av ljusreflektion och ljusspridning bidragit till att spara energi genom minskad användning av artificiell belysning. Rockfon Blanka Activity har installerats i alla klassrum medan Rockfon Samson finns i alla korridorer. Dessutom finns Rockfon Hygienic, Rockfon Cosmos och Rockfon Industrial installerade på Brynsengskolan.

Utbildning

Brynseng Skole

Brynsengfaret 10
0667 Oslo
Norge

Brynseng Skole

Land:Norge
Arkitekt:HRTB Arkitekter AS MNAL
Fotograf:Erik Burås
Produkter:Rockfon Blanka® Activity, Rockfon® Samson
Kant:A
Modulstorlek:1200 x 600

Relaterade projekt