Under hösten 2019 stod vejens nya rådhus klart efter en omfattande renovering. Anledningen till renoveringen grundade sig i en önskan om att skapa en modernare byggnad med fokus på bra inomhusmiljö och bra arbetsmiljö. Akustiklösningarna Rockfon Blanka® och Rockfon® Mono® Acoustic levde, med sina akustiska och estetiska egenskaper, upp till kraven på den nya rådhuset. Rådhuset bjuder nu på en ljusare miljö med en betydligt bättre ljudupplevelse, som har en positiv inverkan på inomhusmiljön och arbetsmiljön.

Buller i kontorslandskap

Ett rådhus håller öppet för invånarna varje dag, vilket innebär att man kan förvänta sig liv och rörelse. Utöver det kommer öppna byggnader, med stora rum och kontorslandskap, naturligtvis att medföra buller och störningar. Det är därför särskilt viktigt med bra akustik i ett rådhus, där anställda arbetar tätt tillsammans och dagligen interagerar med besökarna.

Fokus på bra inomhusmiljö och bra arbetsmiljö

En bra inomhusmiljö är viktig för att skapa en bra arbetsmiljö, eftersom en dålig inomhusmiljö påverkar koncentration, stressnivåer och produktivitet. Det är därför det är så otroligt viktigt med en bra inomhusmiljö, för de anställda, men också för besökarna.

Vejens nya rådhus har byggts med fokus på en bra inomhusmiljö för att säkerställa en bra arbetsmiljö. För att uppnå det skall man tänka på faktorer som; ljud, ljus och luftintag. Akustikösningarna som används har hög ljudabsorption, vilket betyder att det blir en behaglig ljudnivå. Akustikskivorna har också en speciell egenskap som handlar om ljusspridning, där dagsljuset sprids längre in i rummet. Dagsljuset har dessutom en positiv påverkan på inomhusmiljön.

Undertakets långa livslängd

Ett rådhus har många dagliga besökare, samtidigt som det skall vara en fungerande arbetsplats för de anställda. De material som används i byggnaden skall därför hålla för dessa kriterier. De akustiklösningar som använts i rådhuset har en antistatisk yta som gör undertaket motståndskraftigt mot smuts och slitage, vilket ger lång livslängd.

Modern, välkomnande arkitektur

Många offentliga byggnader kännetecknas av en tråkig och enkelspårig arkitektur. Det kan man inte längre säga om Vejens rådhus. Det nya rådhuset har nämligen en kombination av klassisk och modern arkitektur som helt kompletterar varandra, så byggnaden framstår som statisk och dynamisk på samma gång.

Byggnaden ser öppen ut med sin ljusa fasad och den stilen fortsätter innanför rådhusets dörrar med en kombination av trä och vita element, bland annat Rockfon Blanka och Rockfon Mono Acoustic. Den öppna arkitekturen ger invånarna ett varmt välkomnande, från utsidan och inne i byggnaden.

Vejen Rådhus

Rådhuspassagen 3,
6600 Vejen,
Danmark

Vejen Rådhus

Land:Vejen, Danmark
Arkitekt:Transform, Pluskontoret, Rambøll
Fotograf:Svend Christensen
Produkter:Rockfon Blanka®
Kant:X
Modulstorlek:1200 x 600

Relaterade fallstudier