Centret har Cradle to Cradle certifierade material och lokal energiproduktion genom takmonterade solpaneler.

Respektera utrymmets arkitektur

Park 20/20 i Amsterdam är världens första Cradle to Cradle kontorsbyggnad med full service, ritad av William McDonough + Partners.

Kärnfilosofin bakom Cradle to Cradle är att eliminera avfall, använda ren energi och värdesätta rent vatten. För att förverkliga kärnfilosofin använde William McDonough + Partners principer om termisk massa för att optimera energieffektiviteten.

Detta byggprojekts slogan var: “The Work Benefits, The World Benefits". Den beskriver en vision om att skapa en hälsosam framtidsbyggnad som leder till mindre frånvaro, högre produktivitet och en fantastiskt arbetsmiljö för människorna som arbetar i byggnaderna.

En unik kontorsmiljö

Inuti Park 2020 finns FOX Vakanties, en färgglad byggnad som värms upp med hjälp av termisk massa och fungerar som en hyllning till mångfalden. Den skiljer sig från resten av kontorsbyggnaderna eftersom målet har varit att skapa byggnader som inte liknar varandra.

Här finns en nederländsk resebyrå med helt öppen kontorsplanlösning. Det innebär att medarbetarna kan se och höra varandra utan problem. För personalen kändes det ibland som om de befann sig i ett parkeringshus omgivna av hårda ytor som reflekterade ljud, och detta innebar att mycket stora krav ställdes på akustiska lösningar.

Inomhusmiljön stod högt på agendan där fokus låg på bra luftkvalitet, bra naturlig belysning och bra akustik för mindre störningar.

Smarta lösningar

I taket används Concrete Core Activation (CCA) som en del av den medvetna energipolicyn för Park 2020. CCA är ett mycket energisnålt system som gör det möjligt för byggnaden att hålla låga temperaturnivåer. Systemet begränsar dock möjligheterna till undertak – CCA:n måste kunna stråla mot golvet och kan därför inte täckas över.

I den nya öppna arbetsmiljön gör de få väggarna det svårt att begränsa ljudens rörelser. Att respektera byggnadens arkitektur och samtidigt skapa en behaglig inomhusmiljö innebar att de akustiska lösningarna som valdes inte fick störa byggnadens principer för vattenanvändning, värmekomfort och energihantering.

Arkitekterna valde Rockfon Eclipse®-öar för att få akustisk komfort utan störningar i CCA-systemet i den första ”Cradle to Cradle”-kontorsbyggnaden med fullservice, eftersom lösningen matchade deras behov perfekt.

Park 20|20 Experience Centre

Taurusavenue 60
2132 Hoofddorp
Nederländerna

Det är fantastiskt att ha Rockfon som partner. Vi kan ta med dem i utvecklingsarbetet och fråga dem om input för att optimera den akustiska komforten.

Owen Zachariasse

SUSTAINABILITY OFFICER PÅ DELTA DEVELOPMENT GROUP

Park 20|20 Experience Centre

Land:Hoofddorp, Nederländerna
Arkitekt:William McDonough + Partners
Produkter:Rockfon VertiQ®, Rockfon® Eclipse
Modulstorlek:1166 x 1166, 1800 x 600

Relaterade fallstudier