order-bucket

Hyser också Park 20/20 Utvecklingscenter. Pavilliongen innehåller också "vagga till graven" certifierade material och genererar sin egen energi på plats tack vare takmonterade paneler.

Kontor

Park 20|20 Experience Centre

Taurusavenue 60
2132 Hoofddorp
Holland

Park 20|20 Experience Centre

Land:Holland
Arkitekt:William McDonough + Partners
Produkter:Rockfon® Eclipse™
Kant:A - Kvadrat, A HAT
Modulstorlek:1166 x 1166, 1800 x 600
rockfon