order-bucket

Park 20|20 Experience Center

Hyser också Park 20/20 Utvecklingscenter. Pavilliongen innehåller också "vagga till graven" certifierade material och genererar sin egen energi på plats tack vare takmonterade paneler.

Kontor

Park 20|20 Experience Centre

Taurusavenue 60
2132 Hoofddorp
Holland

Park 20|20 Experience Centre

Park 20|20 Experience Centre

Location:Holland
Architect:William McDonough + Partners
Products:Rockfon® Eclipse™
Edges:A - Kvadrat, A HAT
Dimensions:1166 x 1166, 1800 x 600
rockfon