campaign illustration, dB campaign, dB range,  office, sound wave, sound insulation, sound absorption

Optimerad kontorsakustik med vårt dB-sortiment, en unik kombination av hög ljudabsorption OCH hög ljudisolering.

Vi ser det du hör

Stressnivå
0

lägre stressnivåer tack vare föbättrad akustik på kontoret.

Prestationsnivå
0

lägre prestationsnivå hos medarbetare som ett direkt resultat av distraherande buller.

Koncentration
0

bättre koncentration hos anställda på kontor med bra akustik.

Produktivitet
0

av de anställda menar att deras produktivitet skulle öka om det var mindre buller.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Det är inte bara produktens ljudisolerande egenskaper som är avgörande för hur mycket ljud som överförs från ett rum till ett annat. Produktens ljudabsorberande egenskaper spelar också en stor roll och avspeglas INTE i Dn,f,w-värdet.

Per Trøjgaard

Akustiker, Lloyd's Register

Ljudabsorption kontra ljudisolering

Akustiskt välbefinnande bestäms primärt av ljudabsorptionen och ljudisoleringen.

Undertak med samma ljudisoleringsvärde (dB-värde), men med olika ljudabsorptionsvärden har olika ljudtrycksnivå.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, definition of acoustics, SE

Undertak med låg ljudabsorption

När rummet med ljudkällan har ett undertak med låg ljudabsorption resulterar det i ett högt ljudtryck och lång efterklang. Även om undertaket har hög ljudisolering blir ljuden som överförs högre än de skulle vara med ett undertak med hög absorption.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, SE

Undertak med medium ljudabsorption

När ett rum har ett undertak med lite bättre ljudabsorption resulterar det i ett lägre ljudtryck eftersom ljuden absorberats. I kombination med hög ljudisolering kommer det att resultera i att mindre ljud överförs, att jämföra med tidigare exempel.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, SE

Undertak med hög ljudabsorption

Kombinationen av hög ljudabsorption och ljudisolering resulterar i ett rum med behaglig akustik, där privata samtal är möjliga.

Den höga absorptionen resulterar i ett lågt ljudtryck i rummet med ljudkällan, eftersom ljudet absorberas av undertaket. Detta medför att mindre ljud överförs till angränsande rum. Om även mottagarrummet har högabsorberande undertak, kommer ljudtrycksnivån att falla ytterligare eftersom det överförda ljudet absorberas i mottagarrummet.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, high sound absorption illustration, SE
campaign illustration, db campaign, brochure cover,  SE

Ladda ner fallstudier

Läs om verkliga fall där vi har bidragit genom att balansera ljudabsorption och ljudisolering.

campaign illustration, db campaign, case study file mosaic, SE