order-bucket
campaign illustration, dB campaign, dB range,  office, sound wave, sound insulation, sound absorption

Optimerad kontorsakustik med vårt dB-sortiment, en unik kombination av hög ljudabsorption OCH hög ljudisolering.

Vi ser det du hör

Kontorsmiljöer är akustiska utmaningar eftersom de består av olika typer av rum. Allt från öppna kontorslandskap, där det är viktigt att ljuden absorberas så att bullernivån begränsas för att man skall få en bra inomhusmiljö, till angränsande kontor och möteslokaler där ljudisoleringen är viktig för att man skall kunna arbeta ostört eller föra konfidentiella samtal.

Med Rockfon dB-sortimentet behöver man inte kompromissa. Den unika kombinationen av hög ljudabsorption och hög ljudisolering gör det möjligt att skapa en optimal akustisk arbetsmiljö oavsett hur den fysiska miljön ser ut.

dB-sortimentet finns med två olika ytskikt: Rockfon Blanka® dB, en slät extravit och målad yta och Rockfon® Sonar® dB, en snygg vitmålad yta med lätt struktur.

The surfaces offer:

  • En unik kombination av hög ljudabsorption och hög ljudisolering
  • Många kanter och modulstorlekar
  • Eleganta och allsidiga ytskikt
  • Undertaksskivor med låg vikt

Att förså ljudets kraft

En modern kontorsmiljö skall vara flexibel nog att kunna hysa olika aktiviteter, användningsområden och typer av medarbetare och det skall finnas tillgång till tillräckligt många ljudtäta områden vid önskemål om extra koncentration, kreativitet eller sekretess. Det är svårt att behålla fokus när man blir störd - av buller från samtalande kolleger, telefoner eller kontorsmaskiner och det kan sänka produktiviteten rejält.

Även små förbättringar av akustiken på kontor kan ge viktig produktivitetsavkastning.

Stressnivå
0

lägre stressnivåer tack vare föbättrad akustik på kontoret.

Prestationsnivå
0

lägre prestationsnivå hos medarbetare som ett direkt resultat av distraherande buller.

Koncentration
0

bättre koncentration hos anställda på kontor med bra akustik.

Produktivitet
0

av de anställda menar att deras produktivitet skulle öka om det var mindre buller.

En unik kombination

Akustiskt välbefinnande bestäms primärt av ljudabsorptionen och ljudisoleringen. För att få hjälp med att förklara olika behov och olika akustik i moderna kontor har vi talat med Akustikern Per Trøjgaard från Lloyds Register om vikten av kontorsakustik.

Video thumbnail, campaign video, db range, sound absorption, sound insulation
Det är inte bara produktens ljudisolerande egenskaper som är avgörande för hur mycket ljud som överförs från ett rum till ett annat. Produktens ljudabsorberande egenskaper spelar också en stor roll och avspeglas INTE i Dn,f,w-värdet.

Per Trøjgaard

Akustiker, Lloyd's Register

Ljudabsorption kontra ljudisolering

Akustiskt välbefinnande bestäms primärt av ljudabsorptionen och ljudisoleringen.

Undertak med samma ljudisoleringsvärde (dB-värde), men med olika ljudabsorptionsvärden har olika ljudtrycksnivå.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, definition of acoustics, SE

Undertak med låg ljudabsorption

När rummet med ljudkällan har ett undertak med låg ljudabsorption resulterar det i ett högt ljudtryck och lång efterklang. Även om undertaket har hög ljudisolering blir ljuden som överförs högre än de skulle vara med ett undertak med hög absorption.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, SE

Undertak med medium ljudabsorption

När ett rum har ett undertak med lite bättre ljudabsorption resulterar det i ett lägre ljudtryck eftersom ljuden absorberats. I kombination med hög ljudisolering kommer det att resultera i att mindre ljud överförs, att jämföra med tidigare exempel.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, mid sound absorption illustration, SE

Undertak med hög ljudabsorption

Kombinationen av hög ljudabsorption och ljudisolering resulterar i ett rum med behaglig akustik, där privata samtal är möjliga.

Den höga absorptionen resulterar i ett lågt ljudtryck i rummet med ljudkällan, eftersom ljudet absorberas av undertaket. Detta medför att mindre ljud överförs till angränsande rum. Om även mottagarrummet har högabsorberande undertak, kommer ljudtrycksnivån att falla ytterligare eftersom det överförda ljudet absorberas i mottagarrummet.

campaign illustration, db campaign, db range, office, sound insulation, sound absorption, high sound absorption illustration, SE

Olika behov - Olika akustik

Med vårt unika dB-sortiment kan du få det bästa av två världar så du kan skapa den mest optimala akustiska miljön.

campaign illustration, db campaign, brochure cover,  SE

Broschyr

Optimerad kontorsakustik med vårt dB-sortiment

Ladda ner

Ladda ner fallstudier

Läs om verkliga fall där vi har bidragit genom att balansera ljudabsorption och ljudisolering.

Ladda ner
campaign illustration, db campaign, case study file mosaic, SE

Vårt dB-sortiment och tillbehör

rockfon