Inredningsdesign

Renovering av hotell förbättrar kvaliteten på interiören, utseendet och hotellets bullriga rum.

1 januari 1

Akustisk design kompletterar hotellinredningen genom att förbättra gästernas helhetsupplevelse.

Hotell med akustiska undertak

Hotel El Llorenç Parc de la Mar, Palma de Mallorca, Rockfon® Mono® Acoustic

I en föränderlig värld fortsätter hotellrenoveringar att sätta nya standarder för gästernas förväntningar. För de flesta gäster är en hotellrenovering, efter en global pandemi, avgörande för att de ska våga komma tillbaka. Framöver kommer gästernas förväntningar att bli vägledande för hotellen när det gäller att hålla jämna steg med modern inredning, tekniktrender och gästfrihet.

Även om det låter utmanande så är det nu en utmärkt tid att planera för renovering eller ombyggnad av hotell för att vara förberedda när oroliga resenärer känner sig redo att återvända till något som liknar "det normala". Hotell, precis som resenärer, har höga förväntningar på komfort och användning av teknik för att skapa en bättre miljö, helst utan vanliga störningar från buller.

Om du funderar på att renovera ett hotell, fortsätt läsa de fem bästa aspekterna som hotell bör överväga som en del av planeringen av renoveringsprojektet. Ta reda på hur och varför hotellledningar håller på att bygga en bättre framtid.

Hur ofta renoveras hotell?

Även om hotellrenoveringar är vanliga i denna företagsamma bransch, innebär dagens situation att man mer än förr uppmärksammar hotellets hållbarhet och allmänhetens välbefinnande. Effekten av COVID-19-pandemin har ökat fokus på hälsostandarder över lag och infom hotellbranschen i synnerhet, vilket ökar utmaningarna med renoveringar. Som svar på detta har hotellrenoveringar anpassat interiörernas estetik till hälsorelaterade funktioner som är fokuserar på renlighet, samtidigt som de skapar en produktiv arbetsmiljö.

Hur ofta renoverar hotell? Det beror på behovet av renovering eftersom ekonomi och marknadssegmentets krav spelar en viktig roll i planeringen. Enligt hotellbranschen bör de flesta hotell uppdatera interiören minst vart tredje till femte år. För vissa hotell är betydande översyner nödvändiga för att möta de förändrade marknaderna som påverkar hotellen, vilket skapar uppgraderingar med innovativ teknik för att möta gästernas preferenser.

Ett viktigt råd är att inte förväxla renovering på hotell med vanligt underhåll som måste slutföras innan nästa rush av gäster ankommer. Vanligtvis handlar underhåll om att rengöra och måla rumsväggarna samt byta ut föråldrade, slitna eller skadade möbler och dekorationer.

Varför är det en bra idé att renovera hotell?

Precis som alla andra framgångsrika företag är målet för en hotellrenovering att skapa en tilltalande miljö för potentiella gäster samt förbättra tekniken. I dagens ekonomi är det en möjlighet för hotellen att stärka sina varumärken  och modernisera genom att använda investeringsstrategier som i sista änden kan öka gästbeläggningen och omsättningsgraden.

Den vanligaste renoveringen i hotell är bullerreducerande lösningar som höjer utseendet och gästernas upplevelse. Svaret på detta behov är byggmaterial och inredningsdesign med akustiska undertak för hotell som kan uppgradera funktionen och interiören. Designen är ofta elegant och undertaken är mycket framgångsrika när det gäller att minska ljudnivåerna. Hotell måste göra kloka och noggranna val, eftersom undertakdesigner som passar med övrig inredning stärker hotellets karaktär.

Anpassning av utrymmen som restauranger och konferensrum, gör att gästerna kan njuta av de akustiska effekterna i tystare miljöer. Renoveringar som harmoniserar med hotellets estetik som t.ex modern design på undertaken, skapar bestående intryck för gästen att ta med sig hem.

Kreativ akustisk design

Ett underbart orgamiinspirerat undertak levererar fantastisk akustik. Se hur arkitekten använt undertaket för att visualisera rörelse och flexibilitet och se fler foton på detta vackra undertak.

Foto: Llaut Palace Hotel, Mallorca, Spanien

Llauat Palace Hotel,Spain,Mallorca,400 m²,Arantxa Guerrero,Seta Arqutectos,Rockfon Mono Acoustic,TE-edge,white

För ledningen kan renovering av hotell ge ett dolt värde för hotellets driftskostnader med miljövänliga och uppgraderade energibesparande funktioner som ger ett betydande affärsvärde.

Förstå vikten av ett hotells akustiska fotavtryck

På hotell förstår man att utmärkt akustik säkerställer att utrymmen är hälsosamma och bekväma för gästerna. Kvaliteten på den akustiska signaturen är en av de viktigaste faktorerna för vad som gör rummet eller utrymmet trevligt. Av denna anledning sätter hållbara trender akustiska standarder för byggnader och arkitektonisk design för att förbättra rumsakustiken och hälsosäkerhetspolicyn.

Hotell tar emot akustiska framsteg väl. Det är ingen överraskning att gästerna har lägger märke till och uppskattar förbättringar som förstärker den akustiska prestandan. Dessa egenskaper får erkännande från branschexperter som integrerar akustiska standarder som en viktig faktor i hotellklassificeringssystem för bättre miljö- och välbefinnande.

När rätt akustisk design är helt integrerad i hela hotellets miljö, minskar bullriga ljud avsevärt. Akustiska undertak ger designkvaliteter och en trevligare upplevelse för gästerna i kombination med bra arkitektur, inredning och funktionell estetik.

I slutändan skapar utmärkt akustik en känsla av komfort, kvalitet och lyx - egenskaper som skiljer ut ett riktigt bra hotell. På en global marknad där människor är mycket medvetna om fördelarna med en bra inomhusmiljö är hotell som delar åsikterna kända för att nå högre framgångar.

Djuprenoverade hotell är anpassade och designad för att möta framtiden 

Djuprenovering är en energieffektivitetsmetod. I Europa avser djuprenovering betydande energibesparingar när designmaterial inkorporeras i byggplanen för att minska energiförbrukningen. Målet med kommersiella byggnader är att minska energiförbrukningen genom att använda energieffektiva metoder. En minskning med 36 procent fram till år 2030 förväntas.

Hotell som överväger renovering kan enkelt göra beräkningarna för att balansera kostnaden mot de potentiella besparingarna. Nya förbättringar kan också gynnas med uppgraderingar av byggmaterial designade med estetiska egenskaper för att minska mängden energi som slösas bort från föråldrade eller sällan underhållna hotell. Äldre byggnader utan någon energieffektivitetsdesign märker betydande besparingar när ombyggnaderna har slutförts.

Smarta belysningstekniker ingår också i designen som gör att hotellen får fördelar av stil och energibesparingar. Dessa system automatiserar energiförbrukningen som en del av den energibesparande tekniken utan att offra ljuseffekterna i rummet.

Lobbyn, mötes- och konferensrum är perfekta för renovering med akustiska undertak och smarta belysningssystem för att förbättra rumsfunktionen. Här minskar akustiska undertak effektivt bullriga störningar, vilket förbättrar ljudets tydlighet. Designen skapar en akustisk miljö som främjar rummets funktion.

Renovering av hotell ger en positiv effekt på hotellets interiör med sitt färdiga utseende. Akustisk design bidrar till att maximera fördelarna med naturligt ljus till det inre utrymmet, och kombinerar visuell funktionalitet samtidigt som bullerreducering och energieffektivitet implementeras i rummet.

Vill du designa en riktigt ljus miljö inomhus?

Rockfon Blanka® har en slät, matt, extravit yta med hög ljusreflektion och ljusdiffusion som bidrar till energibesparingar och ger en bekväm inomhusmilljö eftersom dagsljuset sprids längre in i rummet. 

IT, Tr-Inox, Nociglia, Rocco de Lentinis, Office, Rockfon Blanka, E-edge, 600x600, 1200x600, White

Effektivitetsmålet är att skapa slitstark hållbarhet, hög prestanda och  motståndskrafiga hotellmiljöer genom att använda miljövänliga byggmaterial som högeffektiva akustisk designlösningar med lång livslängd.

Vilka är utmaningarna när man renoverar hotell?

Den största utmaningen med att renovera ett hotell är när man hittar osäkra material som kan ha negativa effekter på designen och kostnaderna. Historiskt sett passar många gamla hotellbyggnader och rumslayouter inte för nuvarande trender, visioner eller planer infom flexibilitet och öppna koncept. En ny layout kan vara en renoveringsmardröm utan ordentlig planering.

En annan vanlig utmaning i befintliga hotelldesigner är att fixa en tidigare dålig renovering som inte passade hotellets struktur eller de lokala byggnormer. Alltför ofta utgör exponerade eller slitna rörledningar eller elledningar brott mot byggnadens och samhällets säkerhetsföreskrifter.

En stor utmaning som kan uppstå vid renoveringar är att hantera projektstörningarna som kan uppträda eftersom de flesta hotell är öppna under hela processen. Det är viktigt att ha ett positivt perspektiv och en öppen dialog med gäster, hantverkare och anställda under renoveringen. Hotell måste ha en reservplan och vara beredda att reagera på upplevda problem från gäster till följd av t.ex störningar under pågående renovering. En lösning, om det behövs, är att flytta gäster bort från arbetsområdena.

Överväg att sätta upp kartor med utvalda vägar som gästerna kan ta för att röra sig säkert under renoveringen. Små gester gör stor skillnad för hotellgäster. Vissa bekvämligheter och tjänster kan behöva stängas tillfälligt under renoveringen såvida inte hotellet snabbt kan flytta dessa tjänster. I båda fallen kan det spara mycket onödig stress att låta gästen veta i förväg. dessutom hjälper det att behålla en nöjd kund.

Den kanske största utmaningen är beslutsprocessen att renovera och uppdatera med den senaste designtekniken. En anledning till oro är att få hotellchefer har den nödvändiga kunskapen om olika byggmaterial eller miljövänliga material som har designats med särskilda egenskaper för att passa just hotell och deras gäster. Men oroa dig inte, det finns experter redo att guida dig genom hela processen.