Vad gör ett byggmaterial hållbart?

13 februari 2020

Vi anser att ett hållbara byggmaterial skall sträva efter att öka den cirkulära ekonomin och säkerställa medborgarnas välmående.

landskap med berg och himmel

Hållbarhet och välmående skall inte kompromissas med

Vi har alla upplevt hur dålig akustik kan försämra en behaglig atmosfär och vårt humör. Det kan vara svårt att sova gott hemma, njuta av fritiden tillsammans på en restaurang eller koncentrera sig i klassrummet. Det är inte bara för musikframträdanden eller i inspelningsstudior som det är viktigt med bra akustik. Det är även viktigt i vår vardag. Om man minskar bullernivån på arbetsplatsen så ökar produktiviteten och stressnivån minskar. Med andra ord så förbättras vårt välmående av bättre akustik.  Man kan alltså inte ta för lätt på effekten av buller. I en publikation från 2011 rapporterar WHO om tillförlitliga bevis på att barns kognitiva förmåga påverkas negativt av kronisk bullerexponering med särskilda konsekvenser för läsförmåga, minne och uppmärksamhet. Allt detta gör att det  är viktigt att ta med akustisk kvalitet i listan över hållbara byggnadsmaterial vid renovering eller planering av nya utrymmen. Bra akustik kan förbättra vårt minne och förmåga att samarbeta. Hållbarhet och välmående ska smälta ihop så att man får bästa möjliga förutsättningar för att koncentrera sig, arbeta, läsa och lära sig.

Ett hållbart material tillverkat av naturliga resurser

När man tittar på möjligheterna hos material och mer miljövänliga alternativ så erbjuder Rockfons akustiska lösningar långvarig hållbarhet och förbättrar den cirkulära ekonomin. Vår lista uppmärksammar estetik, beständighet och återvinning.

  • Stenullskärna baserad på återvunnet slagg, återvunnen stenull och naturlig sten – med upp till 97% 
  • Glasfiber används för att förbättra slagtåligheten och hållbarheten – med upp till 15%
  • Vattenbaserad färg som ger hög ljusreflektion och visuell komfort 
1/1

Minimera effekterna av användningen

Redan idag återvinns allt avfallsmaterial av stenull och metall på våra Rockfonfabriker och skickas inte till deponi och vår bärverksfabrik i Wijnegem i Belgien har 7.000 solcellspaneler på taket som säkerställer att 30 % av vår energiförbrukning kommer från en förnyelsebar energikälla.

EPD-Miljövarudeklarationer är det allra bästa sättet att kummunicera effekterna när det gäller koldioxidutsläpp, påverkan på vattenmiljön och andra typer av miljöpåverkan. Därför stödjer vi ytterligare utveckling av standarder inom det här området och gör våra transparenta EPD-miljövarudeklarationer, som har verifierats av tredje part, tillgängliga för allmänheten.

Relaterade artiklar