Inredningsarkitektur och kontorsdesign med bra akustik gör människor glada

14 april 2020

Vi frågade Signe Blomquist, chef förInterior and Workspace Design vid Henning Larsen, om de viktigaste faktorerna när man utformar framtida kontorslokaler. Det handlar inte bara om, ljud, ljus och luft, utan också vår förståelse för miljön och de människor som kommer att använda utrymmet, såväl nu som i framtiden.

Klimatutmaningen - hur man löser den?

Om man måste välja en övergripande utmaning som kommer att påverka vårt synsätt på arkitektur och design under de kommande åren - är det klimatet. Signe Blomquist, tvivlar inte på hur viktigt denna uppgift kommer att vara att lösa.

”När jag föddes 1978 var vi 4,3 miljarder människor på jorden som kunde använda våra gemensamma resurser. Idag är vi 7,7 miljarder människor. Om detta fortsätter och om vi fortsätter att använda samma mängd resurser i byggandet som idag, så kommer vi 2050 att behöva 3,5 gånger mer resurser än vad jorden producerar idag - Det här är en beräkning som vi måste ta i beaktande, särskilt som arkitekter ”

”Tendensen är lyckligtvis att vi i mycket större utsträckning tar hänsyn till miljöpåverkan innan vi börjar ta fram projekten. Vi ser en stor ökning av utvecklingen av hållbara material för interiörer som tar hänsyn till både klimatvänlighet och hälsosamma inomhusmiljöer ”förklarar Signe Blomquist.

Vilka tendenser påverkar dagens kontorsdesign?

”Vi har blivit mycket mer flexibla när det gäller vår fysiska närvaro på jobbet. Idag arbetar vi från många olika platser och över många olika plattformar. Vi talar därför om en ny typ av anställd, kallad ”digital nomad” som bara har en liten koppling till den fysiska arbetsplatsen. Vi ser också att företag märker att den dagliga beläggningsgraden på arbetsplatsen kan vara så låg som 30% av den totala personalstyrkan. ”

Signe Blomquist förklarar att när man frågar anställda utan en fysisk koppling till arbetsplatsen vilka utmaningar de upplever, är svaret tydligt: ​​De känner sig distanserade från sitt team och saknar tillhörighet. På den positiva sidan svarade majoriteten av de tillfrågade att de i större utsträckning kan arbeta mer koncentrerat och utan störningar. Med andra ord är de ett tillstånd av "Deep Work" som arkitekturprofessor David Dewane kallar det.