Arkitektonisk akustik: Byggnader där det låter lika bra som det ser ut

31 mars 2020

Förstå vetenskapen om ljud och få en inblick i arkitektonisk akustik från experterna. Varje del av en byggnadskonstruktion påverkar de akustiska egenskaperna. Först och främst är det viktigt att förstå principerna för arkitektonisk akustik. Låt oss reda ut begreppen – låter det bra?

byggnad med akustisk arkitektur

Vad är arkitektonisk akustik?

Arkitektonisk akustik är vetenskapen och tekniken för att få bra ljud i en byggnad. Det är samspelet mellan människor och ljud – både inomhus och utomhus. Det omfattar studier av hem och byggnader och designen av dessa konstruktioner för optimal akustisk prestanda.

Vi ställde några enkla frågor till våra paneldeltagare Jasper Spigt och Camilla Casiccia. Jasper är arkitekt och partner hos architecten Van Mourik. Han designar interiörer och stadsmiljöer, med fokus på miljö och samhälle. Camilla är en inredningsarkitekt hos architecten Van Mourik. Lyssna på dem när de delar med sig av sina erfarenheter.

Är det möjligt att designa en byggnad eller en interiör för alla fem sinnena?

Definitivt, är det möjligt att designa ett utrymme för alla fem sinnena. Först och främst designar vi för synen, eftersom det är mest tilltalande. Att stimulera några av de andra sinnena, till exempel känsloupplevelser, akustik och värme har alltid en sekundär roll när det gäller att skapa en gynnsam sinnesstämning till ett givet utrymme. Lukten har inte någon framträdande roll under designprocessen.

Även om känsloaspekterna är viktiga så arbetar vi på den totala upplevelsen och atmosfären i ett utrymme. De fem sinnena är underliggande faktorer som designers tar i beaktande, men känslorna som utrymmet framkallar är en kombination av dessa, vilket vi vanligtvis hänvisar till som ett sjätte sinne. Jaspar säger: ”designers har vanligtvis detta sjätte sinne och kan göra en delikat komposition”.

Till sist är det sant att unika utrymmen är en unik kombination av de fem sinnena.

 

Designers har vanligtvis detta sjätte sinne och kan göra en delikat komposition.

Jasper Spigt

Arkitekt

Vilken betydelse har arkitektonisk akustik i hem och byggnader?

Ljud definierar verkligen ett utrymmes karaktär. Vill du att det ska vara en plats där man fokuserar, samtalar, diskuterar eller håller tal?

Akustik påverkar vårt välmående och miljön runt oss. På en restaurang kan dålig akustik förstöra ditt samtal. Skulle du gå tillbaka till en restaurang där du inte kan höra vad ditt sällskap säger för att det är för bullrigt? När ett rum har bra akustik så påverkar det rummets atmosfär. Idag pratar neuroforskare om att akustiken blir allt viktigare.

Hur förklarar du akustik för en klient?

Akustisk design är subjektiv och klienter har sin egen uppfattning om det. Idag är folk mer medvetna om det, men vi måste skala ner det till en objektiv infallsvinkel. Vi kan definitivt prata om vilka material som krävs, men vi måste förklara hur ljud påverkar utrymmet kategoriskt och sedan komma med lösningar.

En fördel är att alla, i viss mån, kan relatera till exemplet med en bullrig restaurang. Det skiljer även mellan en professionell klient och någon som vill bygga sitt eget hus. Medvetenhetsnivåerna varierar och man måste hantera varje klients behov och önskemål på ett objektivt sätt.

Camilla noterar: ”många tror att bullret på en restaurang beror på hur många som finns där och inte akustiken. Så medvetenhet är också en viktig roll i ditt jobb."

 

Många tror att bullret i en restaurang beror på att det finns många människor där, inte akustiken. Det är alltså även viktigt att vara medveten.

Camilla Casiccia

arkitekt

När i designprocessen funderar du på arkitektonisk akustik?

Sett utifrån interiörperspektivet beror det på utrymmet som vi designar och vilken typ av projekt vi arbetar med. Vanligtvis är det något vi tar i beaktande redan från början. I vissa fall gör vi om designen. Vi omarbetar den nuvarande akustiken. Till exempel om vi integrerar ett biblioteksområde så måste det vara ett tyst område. Då arbetar vi med det från den allra första början.

När vi har friheten att designa gör vi designen baserat på utrymmets dynamik – oavsett om det gäller förtrolighet, konferenser eller teatrar. Vissa utrymmen avspeglar en specifik identitet och då kombinerar vi detta med akustiken. Det beror också på om det är ett utrymme inomhus eller utomhus. Men det finns alltid en vacker design för alla utrymmen och alla ljud.

Hur påverkar arkitektonisk akustik designen på en byggnad eller en interiör? Innebär den arkitektoniska akustiken några begränsningar när det gäller designen?

Ja, det gör den. Om vi till exempel har en byggnad nära ett järnvägsspår så designar vi akustiken på ett sådant sätt att byggnaden inte påverkas av det. Vi börjar komponera både interiören och exteriören för optimal akustik.

Vi måste göra det väldigt finkänsligt, eftersom vi inte bara vill ha en fasad som hindrar ljudet. Med den teknik som finns tillgänglig idag är det möjligt att hålla en hög standard på den akustiska designen och en vacker arkitektur. Men vi måste balansera kostnader och design. Det finns gränser, men även möjligheter.

Vi måste ge människorna friheten att välja – de ska kunna vara en del av staden, men även kunna leva i avskildhet.

I år är det ljudets år. Var står vi idag när det handlar om arkitektur och design i förhållande till buller?

Idag har vi lösningarna och tekniken för att stödja arkitektonisk akustik i alla utrymmen.

Å andra sidan blir bullerföroreningarna hela tiden värre. Vi måste vara medvetna om hur man kan bygga för att eliminera bullret på ett optimalt sätt. Vi måste ta hänsyn till allmänna utrymmen och deras förhållande till byggnader och hur man kan lyckas med optimal akustik.

Buller måste få prioritet, så vi måste utbilda människor om akustik eftersom det är viktigt för en hållbar värld.

Hur tror du det kommer att se ut 2050?

På Världshälsoorganisationens lista över föroreningar står buller som nummer två, medan luftföroreningar är nummer ett. Under de kommande åren måste vi bli mer medvetna om effekten av buller i alla typer av utrymmen och att akustik får en allt viktigare roll inom byggnadsdesign.

Idag definieras inte buller som ”oönskat ljud” utan som ”oönskat ljud som inte leder till hörselskador”. Därmed kan vi hävda att buller inte är hälsosamt och att det kan vara störande i olika nivåer. Idag diskuterar universiteten de skadliga effekterna av buller och bästa sättet att integrera akustisk byggnadsdesign. Det är därför vi, mer än någonsin, behöver arkitektonisk design och byggande som tar de här aspekterna i beaktande. Det är ändå så att vi alla vill bidra till en hälsosam ljudmiljö.