Välvda undertak: Omfamna det förgångna genom modern design

14 september 2020

Välvda tak byggdes först i basilikor eller katedraler för många hundra år sedan, och därför kallas de ibland bara för katedraltak eftersom det var här de föddes.

välvda undertak med modern akustisk design

Astrup Fearnley-museet, Oslo – tunnvalv

Det välvda undertakets effekter på inredningsarkitekturen och miljöns komfort kan inte nog betonas.  Konstruktionen i sig skapar en illusion av utrymme, öppenhet och storslagenhet och möjliggjorde ett större luftflöde för en mer komfortabel inomhusmiljö långt före modern temperaturstyrning blev tillgänglig.

I dag kan du hitta välvda tak i inredningen i alla möjliga slags byggnader, från bostadshus och vidare till kommersiella byggnader, vårdinrättningar och till och med detaljhandel.

Läs vidare för mer information om välvda undertak och varför de kan vara ett smart val i din inredningslösning.  

Olika typer av välvda undertak

Det finns olika typer av välvda undertak som du kan integrera i moderna kommersiella byggnader och bostadshus. Med en grundläggande definition kan man säga att ett välvt tak är ett lutande tak. I praktiska tillämpningar såsom de implementeras i dag kan man emellertid säga att alla slags upphöjda tak, också utan lutning, kan definieras som välvda. Det finns några olika grundläggande typer av välvda tak du kan välja bland om du funderar på att integrera denna lösning i ett utrymme eller vill ge ett platt undertak en katedralskänsla. Moderna välvda tak skapas med en hyperbolisk paraboloid. Detta är en yta med både konkava och konvexa former på olika axlar. Mer information om olika typer av välvda undertak beskrivs nedan:

 

  • Delvis välvt undertak: Med denna undertakskonstruktion har du ett standardundertak i en del av ditt utrymme och ett välvt undertak i den andra delen. Om du på grund av olika begränsningar inte kan välja ett helt välvt undertak kan du skapa visuellt intresse genom att inkorporera denna lösning i halva rummet eller åtminstone en del av det. Detta är perfekt för tvåvåningsbyggnader eftersom du kan skapa en slags landning där ena våningen tittar ner på den andra.  
  • Tunnvalv: Denna typ av undertaksvalv kallas också vagnsvalv eller tunnelvalv eftersom det påminner om uttrycket du skulle få inifrån en övertäckt hästvagn. Det bygger vanligtvis på en semicylindrisk cirkelformad kurva. Det bildas genom extrudering av ett par kurvor eller en enda kurva. Detta anses vara den enklaste formen av välvt tak.
  • Kryssvalv: Detta kallas också korsvalv och skapas genom att de räta vinklarna från två tunnvalv korsar varandra. Valven kan vara antingen rundade eller spetsiga i ett kryssvalv. Detta anses vara en fördelaktig konstruktion jämfört med andra typer av valv eftersom den är mer kostnadseffektiv i fråga om material och arbete.
  • Gotiskt valv: Denna typ av välvda undertak heter egentligen kryssribbvalv. Det är en konstruktionstyp som ger stora spännvidder, och går att se exempelvis i kyrkor. Variationer av denna konstruktion återfinns i bysantinsk arkitektur, romersk arkitektur, islamisk arkitektur, romansk arkitektur och särskilt gotisk arkitektur, därav dess namn. Ett undertak med gotiska valv skapas med ett ramverk av diagonala eller korsade valvribbor. Denna designlösning gjorde att gotiska katedraler kunde utrustas med enorma fönster och tunna höga väggar.

Fördelar med välvda undertak

Med historiska anor som sträcker sig århundraden tillbaka i tiden och en nyckelroll i många av tidernas mest kända byggnader är det ingen överraskning att välvda tak fortfarande mycket ofta används vid utformningen av de mest eleganta och lyxiga utrymmena. Detta är bara några av de många fördelar denna typ av undertak ger.

 

  • En illusion av rymd: Alla vill ha mer utrymme, det ligger i människans natur. Det fina är att du genom att integrera välvda undertak i din detaljhandel eller restaurang kan skapa en storslagen illusion av utrymme. Detta gör att utrymmet känns luftigt och ljust utan att du behöver köpa ens en kvadratmeter extra golvyta. Välvda undertak är perfekta för små utrymmen som behöver se större ut, men ger inget i fråga om användbar yta. Ett högt tak ger gäster och shoppare känslan att det finns hur mycket plats som helst.
  • Inkorporering av naturligt ljus: Välvda undertak gör det möjligt att använda fler fönster vilket drar in mer dagsljus i ditt utrymme. Detta innebär att du inte behöver förlita dig lika mycket på elektriskt ljus i din detaljhandel eller restaurang. Självklart måste du fortfarande ha en belysningsplan för kvällar och molniga dagar. På ljusa och soliga dagar kan du emellertid dra nytta av naturligt ljus, som är den bästa sorten! Ett välvt tak ger dig också möjlighet att installera takfönster, så att ännu mer naturligt ljus kan flöda in i ditt utrymme.
  • Eliminerar instängd känsla: En av nackdelarna med en trång detaljhandel eller restaurang är det faktum att den lätt kan kännas instängd och varm, särskilt på sommaren när temperaturen utomhus stiger och luftkonditioneringsapparaterna får kämpa för att hänga med. Tack och lov bidrar välvda tak genom att låta luftens värme stiga bort från gästerna och skapa en luftig känsla som gör utrymmet svalare och mindre instängt. I allmänhet blir känslan mer komfortabel när den varma luften kan stiga högt över gästernas huvuden istället för att cirkulera runt dem.
  • Arkitektoniskt intresse och vackra designelement: Även om det inte är något fel med ett vanligt platt tak utan extra estetisk elegans är ett arkitektoniskt intressant och omsorgsfullt utformat tak ett bra sätt att skapa intrig, atmosfär och lockelse i ett utrymme. Du kan med ett pennstreck förvandla ett tråkigt intetsägande rum till en häpnadsväckande plats med rätt slags välvt tak.  

 

Isolering av välvda tak

Bara för att du är sugen på ett välvt tak i din konstruktion måste du inte oroa dig över isoleringen av ditt katedralstak. Faktum är att isoleringen är extremt viktig för att utrymmet mellan ytter- och innertak ska hållas fritt från mögel och för att varm sommarluft eller kall vinterluft ska hållas kvar utomhus. En av de uppenbara nackdelarna med välvda tak är svårigheten att hålla dem välisolerade och uppvärmda. De ger fördelar om du vill hålla utrymmet svalt eftersom värme stiger, men av samma anledning kan det vara svårt att hålla ett rum med välvt tak varmt och mysigt en kall vinterdag.

Tack och lov kan du dock med rätt slags isoleringsmaterial säkerställa att rummet tätas på rätt sätt och förblir behagligt oavsett vädret utomhus.    

Akustiken då?

Utöver problem med vintertemperaturen är ett annat vanligt klagomål på de vackra välvda taken deras tendens att skapa ekon och förstärka dem i utrymmet. Detta kan vara särskilt problematiskt i offentliga sammanhang som restauranger där sällskap måste kunna konversera med varandra. Därför är det viktigt att förebygga potentiella akustikproblem genom att använda en ljudabsorberande akustiklösning med det välvda undertaket. 

Imponerande valv med ljudabsorberande material

Imponerande, enhetliga valv kunde skapas i denna pampiga polska kyrka tack vare Rockfon Mono Acoustic- systemet. Moderna akustiklösningar med ljudabsorberande undertaksplattor av stenull säkerställer en optimerad ljudmiljö.  

B.F. Stefan Wincenty Frelichowski-kyrkan – Toruń, Polen

Roman Catholic Parish Church pw. Bl. Frelichowski,Poland,Torun,800 m2,ProSystem Krzysztof Dziewulski,Bartosz Makowski,ROCKFON® Mono® Acoustic,1200x900,White

En inspirerande renovering med vackert välvt undertak

För att la Comédie-Française skulle kunna utnyttja sina nya lokaler maximalt, både tekniskt och akustiskt, installerades Rockfon Mono Acoustic genom hela den svängda domen mellan metallkonstruktionerna, vilket innebar att den ursprungliga välvda undertaksdesignen bevarades. 

La Comédie-Française – Paris, Frankrike

Comedie Francaise, Mono Flecto, leisure cafe

Förvandla ett platt tak till en välvd undertakslösning

Även om du renoverar en befintlig byggnad som inte har välvda tak kan du faktisk bygga in dem i din design, eftersom vanliga platta tak kan konverteras till valv. Faktum är att detta är ett perfekt sätt att öppna upp ett litet mörkt utrymme utan att lägga till fler kvadratmeter, och detta är självklart också tilltalande för ägare med begränsad budget. För att avgöra om valv är möjliga i ditt utrymme ska du gå upp på vinden och titta efter följande:

  • Takkonstruktion: Ta reda på om taket har takstolar eller ramverk. En vind med ramverk ger utrymme för undertaksmodifieringar, medan takstolar kan vara svårare att arbeta med.
  • Elinstallationer: Du måste ofta flytta elinstallationer för att kunna skapa ett välvt undertak.

Sammantaget: Undertaksvalv

Välvda undertak är luftiga, pampiga och visuellt tilltalande. De ger ett alldagligt utrymme intrig och atmosfär. Därför rekommenderar vi dig att överväga ett välvt undertak när du arbetar med nästa detaljhandels- eller restaurangutrymme. Genom att integrera ett välvt undertak eller katedraltak i din övergripande design kan du manipulera utrymmets atmosfär, förbättra den övergripande känslan och omfamna designmetoder med hundratals år på nacken för att skapa en klassiskt vacker interiör.