Som återvinning, fast bättre

1 januari 1

Så skapar upcycling värde i avfall.

Förvandra avfall till mer värdefulla produkter

Vi är alla bekanta med tanken bakom återvinning. Specialistföretag tar avfallsprodukter (som exempelvis plastflaskor), bearbetar dem och förvandlar dem till exempelvis plastpåsar, fleecekläder eller andra plastföremål. Detta är ett utmärkt sätt att minska avfallet. Men det finns ett ännu bättre sätt. Med ”upcycling” förvandlas avfallet till mer värdefulla produkter vilket minskar behovet av nya råvaror.

”Upcycling” är ännu mer hållbart än återvinning och förvandlar avfallsberg – inklusive befintliga soptippar – till en långsiktig källa till råmaterial för industrin samtidigt som efterfrågan på nya råmaterial minskar. Ett socialt och ekonomiskt problem förvandlas till en värdefull resurs för framtiden.

De flesta återvunna material som plast, metall och papper blir i själva verket "downcycled". Detta innebär att återvinningsprocessen försämrar deras renhet, de blir mindre och mindre värda och slutar till slut som avfall. Processen minskar den totala avfallsmängden, men gör på det stora hela inte mycket för att minska mängden nya råmaterial som går åt i originalprodukter. Aluminium är undantaget: denna metall kan upcyclas oändligt.

Upcycling i industriell skala

Även om våra produkter är tillverkade av sten, ett av planetens vanligaste råmaterial, använder ROCKWOOL-koncernen upcycling i industriell skala. Detta beror på att tekniken som ligger bakom våra produkter också gör det möjligt för oss att använda avfall från andra branscher som råmaterial. Genomsnittlig stenull är till en tredjedel tillverkade av upcyclat avfall, inklusive slagg från gruvindustrin och slam från reningsverk. Detta innebär att produkter med lågt värde istället för att skickas till en soptipp, blir stenull som gör byggnader mer behagliga och energieffektiva.

Med vår teknik kombinerar vi ett råmaterial som finns i överflöd med upcyclat avfall som knappt kan användas till något annat, och kan därför ge mindre miljöpåverkan än vad produkter med 100 procent återvunnet material gör. Detta beror på att avfallet, när det upcyclats till stenull har är användbart för alltid, det kan alltså återvinnas till ny stenull med identisk kvalitet obegränsat antal gånger. Därför passar våra produkter perfekt i en ”cirkulär ekonomi” och för framtidens hållbara byggnader.

 

* T. W. Dahl, et al. 2011, International Geology Review (upplaga 53, nummer 7-8, juni–juli 2011) ‘The human impact on natural rock reserves using basalt, anorthosite, and carbonates as raw materials in insulation products’

Stenmaterial
0

Jorden producerar årligen 38.000 gånger mer stenmaterial än vad som används för att göra ROCKWOOL-stenull*

Din hållbara byggnadspartner

Rockfon är det hållbara byggmaterialvalet och ditt bidrag till cirkulär ekonomi.

Läs mer

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka