LEED® och andra miljöcertifieringar för en hållbar framtid

1 januari 1

Hur LEED® och BREEAM miljöcertifierade byggnader bidrar till hållbar värld.

Outnyttjad potential

Över hela världen konsumerar byggnader för stora resurser och producerar för mycket avfall. De använder 25 procent av världens vatten och 40 procent av resurserna och står samtidigt för en tredje del av allt avfall och 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Om man tittar på detta ur ett miljöperspektiv är det inte hållbart.

Men byggnader har också en enorm outnyttjad potential att bli en central del i lösningen på våra brådskande hållbarhetsutmaningar. Miljövänliga konstruktioner kan vara en lösning på miljöproblemen och samtidigt förbättra vår hälsa, vårt välbefinnande och vår produktivitet.

För att uppnå detta är det viktigt att söka en helhetssyn över planering, design och konstruktion som inbegriper alla aspekter av hållbarhet. Om man bara fokuserar på en aspekt kan detta ge negativa effekter på byggnadens övergripande prestanda, och det är därför som standarder som utvecklats av ISO (International Standardisation Organisation) och CEN (European Committee for Standardization) nu gör det möjligt att mäta hållbarheten över en byggnads hela livscykel. Dessa standarder rör sig bortom miljöprestandan och inbegriper också hur dessa byggnader bidrar till hälsan, säkerheten och välbefinnandet.

Vi måste fortsätta arbeta hårt för att producera ännu bättre produkter och lämna ett mindre fotavtryck i processen – och här ingår att integrera hållbarheten i våra produkter, vår verksamhet och vårt forsknings- och utvecklingsarbete.

Jens Birgersson

ROCKWOOL Group
CEO

Skapa en miljövänlig design

Nyckeln till miljövänlig design är att minska mängden energi som en byggnad behöver. I vanliga fall går 80 procent av energin åt till uppvärmning, nedkylning, varmvatten och belysning, medan de återstående 20 procenten går åt till byggmaterial, transporter och rivning. Så även om lågenergikonstruktion är nödvändigt är det också viktigt att designa med ett större helhetsgrepp, och tänka på hur byggnaden och dess material kan återvinnas och återanvändas när byggnaden nått sin livstids slut. Design och material påverkar också andra viktiga aspekter i hållbarheten som värmekomfort, akustisk prestanda och brandsäkerhet.

Uppvärmning och nedkylning
0

av energin från uppvärmning och nedkylning

Material, transporter och rivning
0

av energin från material, transporter och rivning

Byggnader
0

av de globala resurserna och utsläppen är kopplade till byggnader

Klassningssystem

För en korrekt utvärdering av hur miljövänlig en byggnadsdesign är, ger en livscykelanalys (LCA) en användbar och accepterad metod. I en LCA studeras hela byggnadens avtryck, inklusive materialen den är tillverkad av. Information om material förmedlas vanligtvis genom miljöproduktdeklarationer (EPD).

En EPD säger inte om ett material är ”miljövänligt” eftersom detta beror på hur det integreras i en konstruktion. EPD:n kan däremot ge en snabbare och mer noggrann LCA för en byggnad, och kan hjälpa konstruktörer uppfylla nationella standarder och få poäng i olika miljöcertifikatsystem. ROCKWOOL-produkter bidrar med poäng i certifieringssystem för hållbar byggnation som LEED®, BREEAM, DGNB (tyskt råd för hållbar byggnation) och HQE (Haute Qualite Environnementale).

När vi tittar på en byggnads hela livscykel blir det möjligt att skapa byggnader som ger ett positivt bidrag till en mer hållbar värld. 

Produkthållbarhetsdeklarationer

För att göra det enkelt att dokumentera Rockfonprodukternas påverkan i förhållande till certifieringssystem eller byggprojekt med särskilda krav har vi utvecklat en uppsättning produkthållbarhetsdeklarartioner för våra mest populära produkter.

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka