LEED® och andra miljöcertifieringar för en mer hållbar framtid

Hur LEED® och BREEAM miljöcertifierade byggnader bidrar till en mer hållbar värld.

Outnyttjad potential

Över hela världen konsumerar byggnader för mycket resurser och producerar för mycket avfall. Till dem används 25 procent av världens vatten, 40 procent av resurserna och dessutom ger de upphov till en tredje del av allt avfall och 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Ser man på detta ur ett miljöperspektiv är det inte hållbart.

Men byggnader har å andra sidan en enorm potential att bli en central del av lösningen på våra brådskande hållbarhetsutmaningar. Mer miljövänliga konstruktioner kan vara en del av lösningen på miljöproblemen som samtidigt  bidrar till att förbättra vår hälsa, vårt välbefinnande och vår produktivitet.

För att uppnå detta är det viktigt att ha ett helikopterprespektiv på planering, design och konstruktion som tar hänsyn till alla aspekter av hållbarhet. Om man bara fokuserar på en aspekt kan detta ge negativa effekter på byggnadens övergripande prestanda, och det är därför som standarder som utvecklats av ISO (International Standardisation Organisation) och CEN (European Committee for Standardization) nu gör det möjligt att mäta hållbarheten över en byggnads hela livscykel. Dessa standarder rör sig bortom miljöprestandan och inbegriper också hur dessa byggnader bidrar till användarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande.

Skapa en mer miljövänlig design

Nyckeln till en mer miljövänlig design är att minska mängden energi som en byggnad behöver. I många fall går 80 % av energin åt till uppvärmning, nedkylning, varmvatten och belysning, medan de återstående 20 % avser byggmaterial, transporter och rivning. Så även om lågenergikonstruktion är nödvändigt är det också viktigt att designa med ett större helhetsgrepp, och tänka på hur byggnaden och dess material kan återvinnas och återanvändas när byggnaden nått slutet av sin livscykel. Design och material påverkar också andra viktiga aspekter av hållbarhet, som värmekomfort, akustisk prestanda och brandsäkerhet.

LCA, EPD och certifieringssystem

För en korrekt utvärdering av hur miljövänlig en byggnadsdesign är, ger en livscykelanalys (LCA) en användbar och accepterad metod. I en LCA studeras hela byggnadens avtryck, inklusive materialen den är tillverkad av. Information om material förmedlas vanligtvis genom miljöproduktdeklarationer (EPD).

En EPD säger inte om ett material är ”miljövänligt” eftersom detta beror på hur det integreras i en konstruktion. EPD:n kan däremot ge en snabbare och mer noggrann LCA för en byggnad, och kan hjälpa konstruktörer uppfylla nationella standarder och få poäng i olika miljöcertifieringssystem. ROCKWOOL-produkter bidrar med poäng i certifieringssystem för hållbar byggnation som LEED®, BREEAM, DGNB (tyskt råd för hållbar byggnation) och HQE (Haute Qualite Environnementale).

När vi tittar på en byggnads hela livscykel blir det möjligt att skapa byggnader som ger ett positivt bidrag till en mer hållbar värld. 

Miljöproduktdeklarationer

För att göra det enkelt att dokumentera Rockfonprodukternas påverkan i förhållande till certifieringssystem eller byggprojekt med särskilda krav har vi utvecklat en uppsättning miljöproduktdeklarartioner (EPD) för våra produkter.

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka