Vi är Rockfon Tänk dig ett akustiskt undertak med Colours of Wellbeing

Vi är Rockfon Våra akustikundertak skapar en bra inomhusmiljö, där vi alla kan trivas, fokusera och vara kreativa

Vi är Rockfon Ljuddämpande undertak i skolor minskar buller så att barn och ungdomar kan få en säker och bullerfri skolgång

Vi är Rockfon Våra akustiska undertaksskivor har lång hållbarhet och tillverkas av återvinningsbar stenull

school, pupils, kids, school children, young girl, writing, pen, paper, class room, people, education, mirrored
Video thumbnail, case study video, stockholm metro station city, rockfon mono acoustic, reference video
Konstruktionens uttryck och lätthet har inte uppnåtts på bekostnad av god akustik.

Karin Lindh

Bildkonstnär

01

Kontor

Att hantera det moderna kontorets utmaningar.

Med över 90 % av en organisations driftskostnader kopplade till personalens effektivitet är det viktigt att uppmärksamma kontorsmiljöns- och rumsakustikens betydelse för personalen på kontoret.

Läs mer

02

Utbildning

Bygg nu, för framtiden

Att designa en skola är en komplicerad och krävande arkitektonisk utmaning. Vare sig det handlar om nybyggnation eller renovering måste byggmaterialen tillhandahålla akustisk komfort, vara enkla att underhålla, flexibla, anpassningsbara och robusta.

Läs mer

03

Hälsovård

Fantastiska byggnader kan göra dig bättre

Sjukvårdsleverantörer ansvarar för inomhusmiljön där patienter behandlas och inte alla byggnadsmaterial jämförbara. Det är viktigt att välja material och ytskikt som skapar en vacker, behaglig och läkande miljö.

Läs mer

04

Detaljhandel

Bra affärer bygger på bra akustisk design.

Varumärkesupplevelsen i detaljhandeln är en viktigt faktor, och det gäller också att förstå hur miljön påverkar kundens beteende.

Läs mer

05

Fritid

Stort fokus ska ligga på att nå och bibehålla behagliga akustiska förhållanden.

Fritidsanläggningar är ofta högtraffikerade utrymmen med mycket folk i rörelse varje dag. Detta ställer höga krav på akustiken, brandsäkerheten, slitstyrkan och designestetiken.

Läs mer

06

Industri

Fokus på fantastiska akustiska lösningar i din bransch.

När man designar produktionsområden måste många olika kriterier tas i beaktande. De design- och materialval i branschsektorn är viktiga komponenter när en säker arbetsmiljö ska skapas.

Läs mer
För att komma till rätta med starkt negativ miljöpåverkan kopplad till byggbranschen implementeras projekt och teknik, som upcycling, som syftar till att ta tillvara på spillmaterial så att det kan användas till produkter med kommersiellt värde.
Hållbarhet