Välkomna till en skola från 2000-talet där de trista, vanliga klassrummen är borta. På Astrid Lindgrenskolan är alla klassrum speciellt utformade för de lektioner som hålls där. På skolan i Clenze, Tyskland, finns en specialiserad musiksal, en verkstadsbyggnad, konstklasser. De har en framtidssäkrad design med WiFi i alla byggnader och skol-iPads.

Säker inlärningsmiljö i grupper

Målet var att skapa en skola där barn kunde känna sig trygga och avslappnade i en varm miljö för att hjälpa dem att bättre lära sig och förstå undervisningen med all dess information. Inspirationen kom från schweiziska skolmiljöer och klassrummen utformades så att borden står i små grupper, "inlärningsöar". På detta sätt får barnen arbeta i små grupper vid en "inläraningsö", där de interagerar tillsammans snarare än individuellt. Två lärare arbetar också samtidigt istället för att en lärare håller i undervisningen.

Akustik tar bort störningar och buller

Eftersom den gemensamma "inlärningsön" innebär att det också är mer buller i klassrummen. Uppmanas barnen i de små grupperna att prata och interagera på låg volym med varandra så att de kan uppfatta det som sägs. Så det var verkligen viktigt för formgivarna att omgivningen och utformningen av klassrummen speglar det.

Efter mätning av olika produkters egenskaper beslutades att Rockfon Tropic undertaksplattor är den perfekta lösningen på grund av deras höga ljudabsorptionsnivå. Dessutom valde de att arbeta med ett uttryck med en x-kant för att skapa den mjuka, rena ytan, så att undertaket får ett sammanhängande utseende och känns som en skarvfri "vit matta". Tillsammans med en integrerad belysningslösning uppfyllde undertaket kraven i skol- och klassrumsmiljön, samtidigt som det höll sing inom den ekonomiska budgetramen för en offentlig grundskola.

Astrid Lindgrenskolan

Kassauer Str. 6
29459 Clenze
Tyskland

Astrid Lindgrenskolan

Land:Tyskland
Arkitekt:Ralf Pohlmann Architekten
Produkter:Rockfon® Tropic
Kant:X
Modulstorlek:600 x 600

Relaterede fallstudier