Frederiksbjerg Skola i Århus valdes till årets skolbyggnad 2016. Skolan är den första nya skolan i Århus centrum på över 100 år och är byggd inom ramen för danska grundskolereformsprinciper; att skolbarn bör röra på sig i minst 45 minuter per dag.

100 sätt att röra sig på

- Århus kommun hade i tävlingsuppdraget bett att det skulle finnas 100 sätt att röra sig på i denna skola. Det tog vi på allvar. Vi har inrett skolan med många rörelsestationer i allmänna utrymmen, så det är helt naturligt för barnen att röra på sig. Barn är härliga, ser de en rund cirkel på golvet, hoppar de bara på den, säger arkitekten Margrethe Grøn från Henning Larsen Architects.

Det är tillåtet att springa, hoppa och hoppa hage på Frederiksbjerg Skola. För att betona leken och rörelsen designade arkitekterna huvudentrén med en gigantisk trappa som klättrar uppåt. Stämningen sätts redan vid ingången.

Det akustiska undertaket minskar buller

Det är oundvikligt att rörelse och fysisk aktivitet alstrar ljud och buller. Därför gjorde Henning Larsen Architects en extra ansträngning för att skapa en bra akustisk miljö för de mer än 900 eleverna på den nya skolan. Alla undertak är täckta med akustiska lösningar; antingen Rockfon Sonar M med skivclips eller Rockfon Boxer AEX. Båda produkterna har slaghållfasthet i klass 3A. Detta är den högsta klassen som kan erhållas, vilket gör undertaket idealiskt för användning i skolor.

Akustiklösningarna från Rockfon tillverkas av helt återvinningsbar stenull i högsta brandklass (A1). Totalt levererade Rockfon 13 700 m2 akustiska lösningar till projektet.

-I en grundskola finns det mycket buller. Det kan inte undvikas. Vi har valt några lugna områden och markerat dem tydligt för barnen, men i de stora områdena är det mycket aktivitet. Därför är alla undertak akustiskt reglerade.

De valda undertaklösningarna möjliggör mer rörelse utan att kompromissa med den akustiska ljudkvaliteten.

Frederiksbjerg Skola

Ingerslevs Blvd. 2
8000 Aarhus
Danmark

1/11

Frederiksbjerg Skola

Land:Danmark
Arkitekt:Henning Larsen Architects A/S, GPP Arkitekter, Møller & Grønborg, Kari Moseng
Fotograf:Svend Christensen
Produkter:Rockfon® Boxer
Kant:AEX, M
Modulstorlek:1200 x 1200, 1500 x 600

Related case studies