Akustiska undertak i ett klassrum med slagtåliga Rockfon Boxer undertaksplattor (perfekt för skolor och idrottsanläggningar)

Rockfon® Boxer™

Undertaksskivor i skolor och idrottshallar måste vara slagtåliga så materialen inte blir skadade. Rockfon Boxer har extra bra slagtålighet och bra ljudabsorption vilket också är viktigt i stora utrymmen med tendens för eko.
Beställ varuprov