Nya MUNCH öppnade i oktober 2021, i Bjørvika i Oslo. Här skapar det enastående arvet efter Edvard Munch starka konstupplevelser för en bred och stor publik med gränsdragningar mellan dåtid, nutid och framtid. En viktig del av kulturupplevelsen är en behaglig akustik som låter dig njuta av upplevelsen i lugn och ro, vilket Munchmuseet har tagit på största allvar.

Den världskända konstnären Edvard Munch testamenterade allt av sitt material som han själv ägde i form av tavlor, skisser, fotografier och skulpturer till Oslos kommun. 2008 beslutade Oslos byråd att det skulle byggas ett nytt museum för Munchs konst i Bjørkvika. De utlyste en arkitekttävling och 2009 blev det offentligt att Juan Herreros förslag Lambda hade vunnit. 

Byggandet av museet påbörjades under 2015 och den 22 oktober 2021 öppnade muséet - känt som MUNCH - dörrarna för publik.

MUNCH - ett nytt landmärke i Oslo

60 meter högt och med en fasad som klätts i återvunna aluminiumskivor, med sin karakteristiskt knäckta topp, är byggnaden helt klart synlig i stadsmiljön och känns igen från alla håll. Byggnaden uppfyller de stränga kraven kring visning, förvaring och konservering av konsten, samtidigt som den har en dynamisk och transparent del med en öppen fasad med utsikt över staden, där besökarna kan röra sig mellan utställningsrummen.

MUNCH är ett av världens största museer tillägnat en konstnär. Byggnaden ritades av den spanska arkitektbyrån Estudio Herreros med LPO arkitekter som lokal partner.

Museet har ett centralt läge i staden, ligger i anslutning till Oslos största kollektivtrafikknutpunkt och på gångavstånd till många centrala funktioner. Ett stort antal cykelparkeringar har anordnats i området. MUNCH är designad enligt FutureBuilt-kriteriet om minst 50 procents minskning av växthusgas-utsläpp jämfört med nuvarande standard.

Utställningar och events

Med sina 13 våningar och 11 gallerier kan MUNCH erbjuda olika ingångar till Munchs konst och sätta honom i dialog med både andra modernister och samtidskonst. De permanenta utställningarna bygger på verken i Munchs samling som verkligen får det utrymme de förtjänar.

MUNCH rymmer över 26 000 verk av Edvard Munch, inklusive 1183 målningar, och Skriet visas alltid. Förutom utställningar kommer MUNCH även att presentera ett innehållsrikt eventprogram som innehåller musik, performance konst, film, samtal och klubbkoncept.

Akustik och ljud är särskilt viktigt för konst- och kulturupplevelsen

De akustiska lösningarna var en viktig del av utformningen av byggnaden. Rockfon levererade ca 9000 m² med olika typer av akustikundertak som ska säkerställa kvalitet, estetik och anpassad ljudnivå på museet.

Ett museum innehåller inte bara konst och historia, utan är också en plats med olika typer av ljud, stämningar och känslor. Ljud utgör en stor del av hur vi uppfattar omvärlden och är därmed betydelsefull för hur vi upplever konst och kultur.

På Munchmuseet ville man ha en låg och lugn ljudnivå i alla rum. Akustiken är anpassad med lösningar som ger en kort efterklangstid, vilket förhindrar ekon och buller i byggnaden. Med besök av flera tusen personer, bestående av både skolklasser, turister och människor i alla åldrar, hjälper de akustiska lösningarna till att absorbera ljudet. Målsättningen är att besökarna på MUNCH ska få en bra konstupplevelse i lugna omgivningar.

Rockfons distriktschef, Steinar Nygård, framhåller det viktiga med akustiken i en byggnad som MUNCH: – Bra akustik är otroligt viktig i en byggnad som Munchmuseet och det har de tagit på allvar. Där kommer det att ges möjlighet att tänka och uppleva konst på ett speciellt sätt. Vi har hittat akustiska lösningar som gör att ljudnivån är bra trots att många tusen människor samlas på ett ställe.

Nygård fortsätter: – Vi vill gratulera Munchmuseet till invigningen. Det har blivit en fantastisk byggnad med fantastisk akustik. Vi ser fram emot feedback från besökarna.

Monolitiskt akustiskt undertak

Det var viktigt för arkitekten att alla utställningsrum fick akustiska undertak utan synliga skarvar. Lösningen bler att montera ca: 5000 m² av designundertaket Rockfon Mono Acoustic som är ett helt skarvfritt akustikputssystem där alla tekniska installationer är integrerade i den obrutna, släta, monolitiska ytan. 

- Rockfon Mono Acoustic är en otroligt flexibel lösning som kan formas och böjas för att skapa exakt det unika uttryck du vill, utan synliga skarvar. Den rena och släta ytan betyder att väggar och tak inte stjäl uppmärksamheten från konsten i Munch museet, säger Steinar Nygård.

Undertak med olika färger finns också representerade i korridorer, entréer, konservering- och granskningsrum samt restauranger. Här har arkitekterna fått möjlighet att vara kreativa med Rockfon Color-all Activity, undertak i färg för en personlig design.

Montage av åtskilliga tusen kvadratmeter akustiska lösningar

Isoteks (certifierad Rockfon Mono Acoustic entreprenör), har monterat åtskillaga tusen kvadratmeter av Rockfon Mono Acoustik i MUNCH. Undertakssystemen har mycket goda akustiska egenskaper, samtidigt som det erbjuder en typ av yta som fler och fler arkitekter frågar efter, säger Anders Flågen som är VD på Isoteks. Montage av Rockfon Mono Acoustic kräver en specifik expertis och kan därför endast monteras av certifierade entreprenörer.

Oslo Bygginnredning har monterat de andra Rockfon undertaken på museet.

Munch

Edvard Munchs Plass 1
0194 Oslo
Norge

De rena och släta ytorna på Rockfon Mono Acoustic gör att väggar och tak inte stjäl uppmärksamheten från konsten.

Steinar Nygård

DISTRIKTSCHEF, ROCKFON

Munch

Land:Norge
Arkitekt:Estudio Herreros / LPO Arkitekter
Undertaksentreprenör:Isoteks / Oslo Bygginnredning
Fotograf:Erik Burå
Produkter:Rockfon Color-all®
Kant:B, TE Elegant Render
Modulstorlek:600 x 600

Relaterade fallstudier