Aktivitetsbaserad kontorsdesign som främjar välbefinnande och flexibilitet

Den första prioriteten för en arbetsplats är att den främjar produktiviteten. För att uppnå detta bör inomhusmiljön omfamna medarbetarnas välbefinnande och skapa utrymme för samarbete. För att främja detta kontaktade L'Oréal inrednings- och arkitektbyrån Maison Sarah Lavoine för att designa sin nya kontorsmiljö i Paris, Frankrike.

Slutresultatet är ett imponerande kontorsutrymme som innehåller flera faktorer för att säkerställa de optimala arbetsförhållandena för sina anställda. Den nya kontorsdesignen baseras på L'Oréals nya koncept "ett dynamiskt kontor", som gör det möjligt för varje anställd att ordna sin arbetsdag efter sina personliga behov. Kontoret är strukturerat och organiserat för att möta alla enskilda medarbetares förväntningar.

Kontorets aktivitetsbaserade design ger medarbetarna frihet och flexibilitet att arbeta när och var de vill. Detta skapar utrymme för informella möten och samarbete mellan anställda och i slutändan mer innovation, kreativitet, utbyte och produktivitet. Kontorsutrymmet är helt uppkopplat till den senaste digitala tekniken som gör det möjligt för alla att arbeta ensamma eller med andra i fullständig frihet på kontoret i Paris såväl som globalt.

Akustisk expertis och vacker design

Eftersom aktivitetsbaserad design är en nyckelfaktor för anställdas framgång och välbefinnande valdes Rockfon® Mono® Acoustic som akustisk lösning för det nya huvudkontoret. Det nya campus som kallas "Seine 62" har rum för cirka 2000 anställda över en yta på 48 000 m². Det eleganta monolitiska och akustiska undertaket från Rockfon har gjort det möjligt för byggnaden att behålla sin modernitet och design, medan undertaket ger en signifikant bullerdämpning i gemensamma utrymmen som restaurang, kontor eller reception.

Byggnaden utvecklades av BNP Real Estate med både “HQE exceptionell” och “BREEAM utmärkt” certifiering. Detta har gjort det möjligt för L'Oréal att inte bara skapa ett produktivt och hälsosamt arbetsområde utan också att uppnå sina ambitiösa miljömål.

Den moderna, digitala och flexibla arbetsytan skapad med ett brett utbud av öppna, modulära och ljusa utrymmen skapar den perfekta miljön för mer samarbete, möten och interaktioner. Detta är ett stort steg mot en mer dynamisk arbetsplats för L'Oréal, och idag arbetar mer än 500 personer på "otilldelade" arbetsstationer.

L'Oréal HK, Paris

41 Rue Martre
92117 Clichy
Frankrike

1/9

L'Oréal HK, Paris

Land:Paris, Frankrike
Arkitekt:DGM et Associés, B&B Architectes
Fotograf:Sylvain Barthelemy
Kant:TE Elegant Render
Modulstorlek:1200 x 1200

Relaterade fallstudier