Undertaken i skolan i Horsens, DK ersätter buller med välbefinnande

Sct. Ibs skola på Midtjylland har ersatt buller med ljudet av lugna och glada elever i den nybyggda skolan. När den gamla skolan delvis brann ner var målet att skapa en "ny och toppmodern skolbyggnad med optimala ramar för både lärande och välmående", säger rektorn om den nya undervisnings-miljön, som har utrustats med akustikundertak från Rockfon.

"Shh" och "kan vi få lite lugn och ro tack"! Så kan det ofta låta i landets klassrum, där det inte alltid är lätt att höra vad läraren säger. Men även om buller och dålig inomhusmiljö är vardag i många danska skolor, som Realdania har slagit fast med kampanjen Skolornas inneklimat. Så är det inte fallet i Sct. Ibs skolas nya byggnad, som är utformad i nära samarbete mellan GINNERUPARKITEKTER och arkitektbyrån LINJEN.

När den gamla privatskolan i Horsens delvis brann ner 2018 gav det oss anledning att vara extra ambitiösa med de nya lokalerna, säger skolchef Dan Jensen:

– Det var avgörande för oss att nu när skadan var skedd fick vi blicka framåt och skapa en ny och toppmodern skolbyggnad med optimala ramar i förhållande till lärande och välmående. Då vi var medvetna om de inomhusmiljöproblem som fanns i den gamla byggnaden från 1923 har det varit extra viktigt att se till att inomhusmiljön i vid mening är optimalt. Som tur är är vi helt nöjda med resultatet som har stor inverkan på elevernas välmående.

Öppen arkitektur ställer höga krav på akustiken

Med stora, öppna gemensamhetsytor och högt i tak, har det varit nödvändigt att gå den extra milen för att undvika störande ljud och efterklang. För att säkerställa en bekväm undervisningsmiljö för både elever och lärare har man därför lagt stor vikt på att optimera de akustiska förhållandena så mycket som möjligt.

– Den nya skolbyggnaden har ett stort, öppet gemensamhetsområde som också är skolans hjärta. De öppna våningsplanen förbinds av två utmärkande trappor som i sig utgör ett viktigt arkitektoniskt inslag. Just för att skolan är utformad med stora gemensamma ytor, öppna våningsplan och inte minst för att rymma många olika sorters aktiviteter, som sker på olika nivåer, har akustiken stått i fokus.

Så här säger Jens Erik Rasmussen, partner och arkitekt på GINNERUPARKITEKTER. Simon Christophersen, direktör och byggnadskonstruktör på LINJEN Arkitekter, tillägger:

– För att möta önskemålet att optimera akustiken så mycket som möjligt är byggnaden bland annat utrustad med akustikundertak från Rockfon i både klassrum och i gemensamma utrymmen. Då det sistnämnda utgör en naturlig samlingspunkt har vi gjort lite extra av uttrycket och valt undertak i ett större modulformat som passar bra till byggnades proportioner och som ger ett stilrent intryck.

Från detaljer till välgenomtänkt helhet

Det är dock långt ifrån bara undertaken, som bidrar till att dämpa buller i undervisning och fördjupning. Simon Christophersen säger:

– Vi har engagerat en akustikkonsult för att säkerställa en bra undervisnings-miljö och vi har gjort en kombination av ljudoptimerande åtgärder. Vi har till exempel kompletterat med ljuddämpande anslagstavlor, täckta vånings-avstånd och möblerna har valts med stor omsorg om efterklangstiden, bara för att nämna några åtgärder.

Infall av dagsljus och artificiellt ljus har också beaktats i arkitekturen. Bland annat i form av 11 designlampor som förstördes av branden, men som nu fått nytt liv och ger både själ och historia och så vidare:

– Dagsljuset bjuds in i det massiva byggnadskomplexet genom takfönster i mitten av de gemenssamma utrymmena. En annan detalj är att man lyckats rädda och restaurera några av skolans ursprungliga PH-lampor, som nu fungerar som en ljusskulptur i det stora atriet, säger Jens Erik Rasmussen.

De kritvita undertaken, Rockfon Blanka, bidrar också till att skapa en ljus miljö genom att dra fördel av dagsljuset, säger Steffen Meldgård, projekt-konsult på Rockfon:

– Rockfon Blanka är ett både självklart och säkert val för undervisnings-miljöer där inomhusmiljön tas på stort allvar. Speciellt om det inte bara är akustiken som står i fokus utan lika mycket uttrycket. Undertaken har en  matt och helt vit yta och passar bra ihop med modern arkitektur, som Sct. Ibs School är ett utmärkt exempel på.

Sct. Ibs skola kunde välkomna elever från årskurs 7 till 9 efter sommarlovet 2021, då den nya skolbyggnaden togs i bruk.

Sct. lbs Skole

Kildegade 18
8700 Horsens
Danmark

Eftersom skolan är utformad med stora gemensamma ytor, öppna våningsplan och inte minst för att kunna rymma många olika sorters aktiviteter på de olika våningsplanen, har akustiken stått i fokus.

Jens Erik Rasmussen

PARTNER OCH ARKITEKT, GINNERUPARKITEKTER
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, A, 600 x 600
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, A, 600 x 600
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden: Rockfon Blanka®, 900 x 900
Produkt i bilden:
Produkt i bilden:
Produkt i bilden:

Sct. Ibs Skola

Land:Horsens, Danmark
Produkter:Rockfon Blanka®
Kant:A
Modulstorlek:600 x 600, 900 x 900

Relaterade fallstudier