Genomtänkt arkitektur som lyfter den svenska skolan

Hur svårt kan det egentligen vara att bygga en fungerande skola i Sverige i modern tid? Det korta svaret är: ”Hur svårt som helst”. Visst kan man argumentera för att ett stampat jordgolv och tak över huvudet räcker för dem som vill lära sig, men långt de flesta vet vilka komplexa problemställningar skolan står inför. I december 2018 invigdes passivhusskolan Adolfsbergsskolan i Knivsta, som har ritats av arkitekten Mattias Palme på LLP arkitektkontor, med de höga kraven på hållbarhet, inomhusmiljö och akustik i högsätet.

Skolmiljön ska vara lugn och trygg, samtidigt som den uppmuntrar till kreativitet, social samvaro och studiero. Mattias Palme berättar om hur han har tänkt:

  • I den här öppna planlösningen ska det ska vara möjligt att både arbeta med grupparbeten och fördjupa sig i enskilda studier, och för att det ska fungera är t.ex. akustiken av största vikt.
  • Vi har valt Rockfon Industrial Nature som monterats med skruv och bricka direkt mot yttertaket, vilket är en enkel och kostnadseffektiv lösning. För att komplettera har vi kompenserat med väggabsorbenter och en textilmatta av återvunnet material, vilket fångar upp damm och är positivt för inomhusklimatet, förutsatt att man städar regelbun-det.

Trivsel, trygghet och kommunikation

Man har valt en medelväg mellan mellan en traditionell rumslig indelning och en mer öppen. Inte minst för att bygga bort skadegörelse och mobbning. Mattias berättar:

- Har finns lärare som cirkulerar runt, samtidigt som de pågår många olika sorters aktiviteter och därför är undertaket av största vikt. Vi har modellerat fram en ljudmiljö där absorption och reflektion sam-spelar och kompletterar varandra. Man kan t.ex. stå borta vid den stora trappan och prata inför publik utan att man behöver använda mikrofon, samtidigt som ljudvolymen inte blir för hög på studietorget.

Det estetiska uttrycket

Att en lösning är enkel och kostnadseffektiv behöver inte alls betyda att det estetiska uttrycket har fått stryka på foten. Sedan skolan invigdes har man fått höra många kommentarer om att innertaket är snyggt, och Mattias är väldigt nöjd med resultatet.

Undertaksentreprenören har gjort ett fantastiskt fint jobb när de har monterat det och för att skapa en estetisk helhet har vi anpassat färgsättningen efter akustikskivornas lite gröna ton.

Adolfbergsskolan, Knivsta

Brunnbyvägen,
741 47 Knivsta,
Sverige

Produkt i bilden:

Rockfon Industrial™, Edge-A24, 1200x600x50

Produkt i bilden: Rockfon Blanka® Activity, A24, 1200 x 600 - Rockfon® System T24 A, E  ECR™
Produkt i bilden:

Rockfon Industrial™, A24, 1200x600x50

Produkt i bilden: Rockfon Blanka® Activity, A24, 1200 x 600 - Rockfon® System T24 A, E  ECR™
Produkt i bilden:

Adolfbergsskolan, Knivsta

Land:Knivsta, Sverige
Arkitekt:LLP Arkitekkontor
Undertaksentreprenör:Vaner Projekt AB
Fotograf:Ola Österling
Produkter:Rockfon Blanka® Activity
Rockfon Systems:Rockfon® System T24 A, E ECR™
Kant:A24
Modulstorlek:1200 x 600

Relaterade fallstudier