Syftet med tekniska fakulteten vid Syddanska universitet är att samla de omgivande byggnaderna på campus så att alla korsar huvudbyggnaden, där du hittar gemensamma faciliteter som mötesrum för seminarier och uppehållsrum.

Innovation, kreativitet och hållbarhet

Byggnaden präglas av den eleganta fasaden, som en yttre skärm med cirkulära öppningar och underliggande solskydd som inbjuder till innovation och kreativitet i de olika instituten.

Byggnadens inredning är mycket flexibel. De stora laboratorierna ligger på bottenvåningen med tillgång till terrängen och möjlighet till utomhusaktiviteter. Konstruktionen uppfyller kraven för låg energiklass 2015 med fokus på låg energiförbrukning, bra inomhusmiljö och användning av hållbara material som säkerställer minsta möjliga miljöpåverkan.

Monolitisk akustik och undertak i färg

Redan vid ingången möts du av akustiska undertak som i form av Rockfon Mono Acoustic i atriumet med de vackra, runda takfönstren. Det monolitiska akustiska undertaket, helt utan skarvar, markerar koppartrappan, som liknar ett berg och innehåller små mötesrum och kopieringsrum. Alla mötesrum är inredda i olika färger, där väggar, golv och tak är matchade i exakt samma nyanser. Här har Rockfon Color-all installerats i taket för att säkerställa god akustik som matchar inredningen.

Syddanska universitetet

Campusvej 55
5230 Odense
Danmark

Syddanska universitetet

Land:Danmark
Arkitekt:C. F. Møller A/S
Fotograf:Svend Christensen
Produkter:Rockfon Color-all®
Kant:C, X
Modulstorlek:600 x 600, 1200 x 600

Relaterade fallstudier