I april kunde Midtbyens Gymnasium i Viborg öppna sina dörrar för förväntansfulla gymnasieelever. Därmed samlas nu Viborg Handelsgymnasium och Viborg Tekniska gymnasium under ett och samma tak i det nya moderna gymnasiet på drygt 13 000 mfördelat på sex våningar.

Midtbyens Gymnasium, byggt av Mercantec, ligger i hjärtat av Viborg med buss- och tågstationen precis bakom. Den nya gymnastiksalen pryds av tegel i rödaktiga nyanser och är förbunden med en järnvägsbro som tar staden närmare både buss- och tågstationen genom att gå härifrån, genom staden och vidare mot gågatan i stadens centrum.

Ljudabsorberande undertak för bättre inlärning

Med plats för mer än 1200 studenter och 130 anställda blir ljudnivån snabbt hög, men detta har beaktats i det nya gymnasiet. Ljudabsorberande Sonar M från Rockfon har installerats och pryder undertaken i större delen av den nya byggnaden:

- Undertaken från Rockfon har valts med omsorg för både akustik, uttryck och service. Vi har valt undertak med ett delvis dolt bärverk som ger ett snyggt utseende och är den mest optimala lösningen när det gäller drift. Det ger vaktmästare och servicepersonal enkel tillgång till området ovanför undertaket vid behov. Samtidigt är undertaken avgörande för den goda akustiken och därmed den goda undervisningen och lärandet, säger Jacob Hasse Rasmussen, byggchef på Ramböll, som har varit konsult för byggnationen.

För att skapa den optimala ramen för undervisningen har man fokuserat på att minska störande efterklang:

- Just för att vi har att göra med en gymnasium ställs höga krav på en kort efterklangstid, där ljudet klingar av snabbt i rummen. Det skapar lugn och ro och blir en bättre undervisningsmiljö när eleverna inte störs av efterklanger, säger Bo Jørgensen, projektkonsult på Rockfon.

Undertak som kan återvinnas minskar mängden avfall

Leverantören av de akustiska undertaken har också haft hållbarhet i åtanke och återvinningsbara lösningar har använts, vilket har satt sitt gröna märke på Midtbyens Gymnasium:

- Med vårt innovativa återvinningssystem tar vi tillbaka spill för återvinning. Vi samlade kontinuerligt upp allt spill från akustikskivorna i containrar och körde tillbaka det till produktionen, där det återvinns till nya produkter. Således blir det inget avfall, allt återvinns, säger Bo Jørgensen.

Undertaksskivorna är gjorda av stenull, vilket är ett hållbart material med många fördelaktiga egenskaper. Bland annat ökar det brandsäkerheten på gymnasiet:

- Förutom de akustiska egenskaperna har tonvikt lagts på produktens brandsäkerhet. Denna typ av akustiskt undertak är den mest brandsäkra på marknaden. Den långa genombränningstiden för stenull ger extra tid för utrymning om olyckan skulle vara framme, avslutar Bo Jørgensen.

I Viborgs nya gymnasium har valet således fallit på miljövänliga akustiska undertak som kombinerar hållbarhet, design och akustik i en enda lösning.

Midtbyens gymnasium

H. C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Danmark

Undertaket från Rockfon har valts med omsorg för både akustik, uttryck och service.

Jacob Hasse Rasmussen

BYGGCHEF / RAMBØLL

Midtbyens gymnasium

Land:Viborg, Danmark
Arkitekt:Cubo arkitekter / Rambøll architect
Fotograf:Svend Christensen
Produkter:Rockfon Sonar®
Kant:M
Modulstorlek:1200 x 600

Relaterade projekt