Bärverk i lättanvänd, förbättrad förpackning

20 april 2020

Flera betydande förbättringar har gjorts i förpackningen av våra Chicago Metallic T24- och T15 bärverk, vilket gör livet enklare för både montörer och byggmaterialhandlare.

Ny förpackning för bärverk

Vi har förbättrat våra populära T24 och T15 Chicago Metallic bärverk för att möta marknadens krav och förenkla installationsprocessen och har dessutom utvecklat en ny och smartare förpackning med ännu bättre användbarhet och funktionalitet.

Lätta att hitta

Bärverksförpackningen har fått en visuell make-over. Den levereras nu med tydlig Rockfonmärkning, vilket gör kartongerna lätta att hitta både på lager och på arbetsplatsen.

Lätta att bära och öppna

Genom att justera kartongens innehåll väger de nu mindre än 20 kg och kan därför bäras av en person, vilket sparar tid på byggarbetsplatsen. Vi har utrustat dem med en unik dubbelsidig rivremsa, vilket gör den enkel att öppna utan att använda en kniv eller ett verktyg som kan skada profilerna. Rivremsan gör att du enkelt kan komma åt profilerna, oavsett om kartongerna står upp eller ligger ner.

Extra skydd och optimerat innehåll

Kartongernas inbyggda "ändskydd" skyddar profilerna mot stötar under transportering eller lagring. Den kan enkelt återförslutas, så att du säkert kan lagra oanvända profiler till nästa projekt. För att undvika spill och underlätta inköp har den nya Chicago Metallic-förpackningen innehåll anpassats perfekt efter åtgång. För varje kartong med bärprofiler behöver du två kartong med tvärprofiler.

Flexibelt bärverksmontage

För att få ett helt flexibilitet montage, utan att offra funktionaliteten, har vi justerat hålavståndet på Chicago Metallic T24 och T15-bärverken från 150 mm till 100 mm, vilket ger sex hål per bärprofil per 600 m modul, istället för bara fyra. Ändringen av hålstansningen ger ökad flexibilitet vid montage av installationer, eftersom behovet av extra tillbehör för att säkra undertaket minskas. Minskningen av hålavstånden sparar montagetid och minskar behovet av speciallösningar på byggarbetsplatsen.

Rockfon/ Chicago Metallic Grid with new slot distance - vertical

Vad får du?

  • Fler layout- och installationsmöjligheter tack vare det nya hålavståndet på 100 mm istället för 150 mm.
  • Den nya rivremsan gör det lätt att komma åt profilerna i förpackningen.
  • Varje förpackning är lättare och kan bäras av en person.
  • Extra ändskydd skyddar profilerna från stötar under transport och lagring.