Renovering är framtiden inom byggbranschen

17 juni 2020

Verkställande direktör, Parik Chopra, delar sina insikter om renovering, dess roll i återhämtningsfasen efter COVID-19 och hur renoveringar kan öka vårt välbefinnande.

Hotellfasad

Europejski Hotel Warsaw

Renoveringar kommer att bli en viktig del av byggbranschen under de kommande åren. För att ta reda på mer om den här spännande trenden delade Parik Chopra, VD för Rockfon EMEA, en del insikter om vilken roll han tror att renovering kommer att ha i Europa, varför det är viktigt för inomhusmiljön och dess roll mitt i COVID -19 pandemi.

Vilken roll har renovering i Europa?

När jag flyttade till Europa för mer än tio år sedan blev jag överraskad av den vackra arkitekturen som fanns runt omkring mig. Jag är faktiskt fortfarande fascinerad av charmen och den rika historien hos europeiska byggnader. De berättar alla en historia, oavsett om det är historiska platser eller ett enkelt kafé intill.

Enbart byggnader förbrukar 40% av den energi vi producerar och bidrar till 1/3 av utsläppen av växthusgaser i Europa. Dessutom tillbringas en stor del av våra liv inomhus och i föråldrade interiörer, med dålig isolering och ventilation, vilket påverkar vårt välbefinnande på ett negativt sätt. Rätt renoveringsstrategi kan medföra energibesparingar på mellan 50 och 70 miljarder EUR årligen. Om den genomförs korrekt bör den positiva effekten av en renovering fokusera, inte bara på utsläpp utan också på människors välbefinnande och skapande av jobb.

En sak som jag vill lyfta fram är att en viktig aspekt av renovering är dess charm! Många gånger prioriterar vi hårda siffror framför den kreativa processen som berättar en historia om byggnaden. Därför är utmaningen hur man kan bevara den rika historien samtidigt som man snabbt uppgraderar byggnaden. Detta är en större utmaning i Europa, eftersom mer än 80% av byggnaderna är var som helst från renässansperioden till femtio år gamla. Därför tror jag att detta är ett unikt sätt för Europa att skilja sig på den globala kartan genom att ligga i framkant av "innovation i renovering".

Hur kompletterar renovering och inomhusmiljö varandra?

Många gånger erkänner byggägare eller hyresgäster de skadliga effekterna av höga ljudnivåer, dålig luftkvalitet och ljusförhållanden på byggnads-användare, men väljer att förbise dem. Vi får inte glömma att byggnadens huvudsakliga kostnad eller intäkter drivs av dess användare och inte av elräkningarna. Förbättrade arbets- och levnadsförhållanden kan förbättra produktiviteten och minska effekterna på hälso- och sjukvårdssystemet, vilket kan ha en ungefärlig kostnad på 2% av BNP för EU.

Den goda nyheten är att det finns en ökande medvetenhet och kunskap för hur man ska ta itu med denna fråga. WELL-standarden, Leesman Index, akustiska regler, VOC-certifiering (flyktiga organiska föreningar) och HPD (hälsoproduktdeklarationer) är bara några delar av den stora ansträngningen som läggs på att uppgradera inomhuskomforten och sätta byggnadsanvändarna i centrum designprocessen.

Renovering erbjuder en bra plattform för att uppgradera byggförhållandena för att tillgodose användarnas behov och välbefinnande. Ett renoveringsprojekt kan ge ett riktigt fokus på användarna eftersom du har mycket rik information att börja med när du omformar och ombyggnad.

Nyligen pratade jag med en chef från en ansedd byrå som har indexerat cirka fyra tusen kontorsbyggnader baserat på hur nöjda de anställda är i 90 olika länder.

Några data som han delade förvånade mig. Helt konkret, efter att anställda har allt som behövs för att utföra sin dagliga uppgift, är nästa hållpunkt för att driva engagemang hanteringen av buller. Tyvärr rankas nuvarande medarbetarnöjdhet med bullernivåerna som lägst (24 av 25 parametrar). Om vi ​​skulle fortsätta denna tanke till att gälla andra platser vi bor och tillbringa vår tid på borde det inte förvåna oss att bullerproblemen är ännu svårare; i restauranger, skolor och gamla bostadshus. Så det finns ett stort gap att fylla i det större samhället! Ett renoveringsprojekt för att uppgradera akustiken kan vara ett sätt att ta itu med denna hälsorisk och åstadkomma det med ganska låga investeringar och på relativt kort tid.

Vilken roll kommer renovering att spela mitt i Covid-19?

Enligt min åsikt har varje kris två sidor, en positiv och en negativ. För tillfället är det mycket fokus på de dåliga nyheterna, vilket är helt förståeligt, eftersom vi fortfarande är mitt uppe i pandemin. Låt mig dock fokusera på tre kritiska positiva resultat som jag ser dem.

För det första har vi observerat ett oöverträffat ekonomiskt gensvar från regeringar och centralbanker för att mildra risken för minskad likviditet och hög arbetslöshet. När räddningsfasen är över bör en väsentlig del av stimulanspaketen kanaliseras till att skapa nya jobb och skapa en mer hållbar framtid. Byggnadsrenoveringar är ett perfekt ställe att börja på eftersom vi ligger efter i våra renoveringsnivåer, och vi måste öka dem med tre gånger mer för att uppnå 100% netto-nollbyggnader fram till 2050.

Den andra aspekten som jag ser är på starkt frammarsch, är fokus på välbefinnande och övergripande hygien. Detta går utöver att försöka räkna ut hur man kan ta hänsyn till två meters fysiskt avstånd. För mig handlar det om att omdefiniera syftet med ett utrymme och noggrant välja vilka material och vilken teknik vi ständigt utsätts för. Tyvärr behövde vi en allvarlig chock för att på djupet uppleva den påverkan ren luft, ljudnivåer och hygien har på vårt välbefinnande. Fastighetsägare och hyresgäster bör seriöst undersöka användarnas välbefinnande ur en helhetssynpunkt och minska bullernivåer, öka dagsljuset och välja material som bidrar positivt till god luftkvalitet och hygien.

Slutligen ser jag en "väckelse" som ett starkt tema som växer fram efter att vårt överlevnadsläge har upphört. Det finns mycket uppvärmd mänsklig energi som har skapats under ”lockdown”. Du kan se över hela Europa att restauranger, en av de mest drabbade sektorerna, öppnar igen med förnyad kreativitet och kraft. Ett bra exempel är Noma i Köpenhamn. De öppnade igen som en utomhusvin- och burgerbar för allmänheten. På samma sätt förväntar jag mig att kontorsutrymmen börjar förvandlas till platser som främjar samarbete och mänsklig kontakt, medan individuella uppgifter utförs hemifrån.

Återupplivandet av ekonomin kommer att förkroppsliga vårt förnyade syfte och kreativitet, och ett bra ställe att uttrycka det på är i de utrymmen vi arbetar, uppehåller oss och umgås i. Låt oss "renovera" med denna förnyade medvetenhet.

Webbinarium om wellbeing

Missa inte insikterna från Rockfons webbinarium: “Hur man desginar inspirerande byggnader med fokus på människors hälsa och väbefinnande” presenterad av Olga Turner, WELL Building Standard ™ -ackrediterad och medlem av Royal Institution of Chartered Surveyors och direktör och medgrundare av Ekkist. Webbinariet hålls på engelska.

BuBao Sint-Lievenspoort,Belgium,Ghent,Christian Sandor Tschersich, LAVA Architecture,Rockfon® Krios®,Ac-edge,Chicago Metallic™ T24 Hook 2850