Helande arkitektur

1 januari 1

Patienter återhämtar sig snabbare när sjukhusmiljöerna har designats med eftertanke

Sjukhuset i Herlev – barnonkologi

Bra byggnader gör dig bättre. Allt mer forskning visar att arkitekturen på sjukhus kan kopplas till patienternas och personalens hälsa och välbefinnande. ”Evidensbaserad design” som integrerar information om människans beteende med traditionella designverktyg har visat sig kunna minska behandlingstider, medicinering och aggressionsnivåer samt ge bättre sömn och lugnare patienter.

Systemet ASPECT (A Staff and Patient Environmental Calibration Tool) utvecklades i Storbritannien för att ge en enhetlig och omfattande strategi för ”helande arkitektur” och används nu i flera länder runtom i världen. Det identifierar åtta viktiga element som karakteriserar bättre sjukvårdsmiljöer:

  • Avskildhet, sällskap, värdighet: möjligheten för patienter att vara själva eller tillsammans med andra efter behag, att kunna kontrollera vad de ser och hör.
  • Syn: Forskning visar att ljusnivåer och möjlighet att se ut stimulerar återhämtningen.
  • Natur och utomhusmiljöer: Kontakt med naturen har en bevisad effekt på återhämtningen och ger lugnare patienter.
  • Komfort and kontroll: patienter känner sig stärkta när de kan kontrollera exponeringen för ljus, värme och buller i stressiga sjukhusmiljöer
  • Platsens tydlighet: Sjukhus ska vara intuitiva att navigera i
  • Interiörens uttryck: Trivsamma och mysiga miljöer kan förkorta återhämtningstiderna.
  • Personal: När personalutrymmena är bättre kan människor arbeta på ett mer effektivt sätt.

Materialen har en viktig effekt på uttrycket och ”känslan” hos en byggnad och dess interiörer. Med material som ger bekväma, lugna och estetiskt tilltalande miljöer kan utrymmen skapas där människor kan läka och återhämta sig snabbare. Rockfonundertak ger ljudabsorption och ljusreflektion vilket gör rummet mer trivsamt att befinna sig i.  De ger ingen grogrund för skadliga mikroorganismer eller bakterier vilket också bidrar till en hälsosam inomhusmiljö.

Ökade bullernivåer har en direkt koppling till ökad risk för hypertension (högt blodtryck). Våra produkters akustiska egenskaper hjälper dig att skydda din hälsa och förbättra din livskvalitet.

Hälsovård

Sjukvårdsleverantörer ansvarar för inomhusmiljön där patienter behandlas, och det är viktigt att välja material och ytskikt som skapar en vacker, behaglig och läkande miljö.

Hälsovård

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka