Kontoret som låter lika fridfullt som det ser ut

1 januari 1

Med bra akustik blir också kontor med öppna planlösningar trivsamma arbetsplatser

Kontoret hos arkitektfirman Arcasa Arkitekter i Oslo, med Rockfon Blanka® dB42, A-kant

Kontoret hos arkitektfirman Arcasa Arkitekter i Oslo, med Rockfon Blanka® dB42, A-kant

Vi upplever ett rum med alla våra sinnen. Borde inte arkitekter lägga lika mycket tid på ett rums ljud som på dess utseende? Kontorsakustiken är den näst viktigaste fysiska egenskapen att påverka produktiviteten på en arbetsplats (efter ljuset). I takt med att vi rör oss mot en ”kunskapsekonomi” där framgångarna i allt större utsträckning beror på människans produktivitet och tillfredsställelse blir buller på kontoret ett större problem för företagen.

Akustiken har blivit särskilt problematisk på de kontor med öppna planlösningar som många företag numera använder. Søren Peter Lund, seniorforskare på Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark förklarar:

”Avsaknaden av avskildhet i ett öppet kontor gör att personal ständigt känner sig övervakad, och bullret runtomkring dem kan uppfattas som hot eller intrång. När människor pratar runtomkring dig blir det särskilt svårt att koncentrera sig. Ett rums akustiska egenskaper är en av huvudfaktorerna att tänka på när man designar utrymmen som ska användas i både kommunikativa och kognitiva syften”.

Justera akustiken

Faktum är att forskning har visat att personal i ett öppet kontorslandskap är 15 procent mindre produktiva, har svårare att koncentrera sig och kan förlora upp till 20 minuters koncentrerat arbete per dag på grund av mindre distraktioner. Men om det öppna kontorets akustik justeras kan produktiviteten förbättras. Personalen kan förbättra sin fokusering med runt 50 procent och bli distraherade 50 procent mindre. De gör 10 procent färre fel och deras stressnivåer sjunker med mer en än fjärdedel1.

Med bullerdämpande material i undertak och väggar kan exempelvis mängden eko från tal minskas så att bullret lägger sig på en behaglig nivå. Tillämpad akustik kan bidra till att lösa den kluriga utmaningen i att skapa en flexibel och attraktiv arbetsmiljö där personalen kan trivas med arbetet utan buller.

 

1: David M. Sykes, "Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance In Offices & Open Areas"

Produktivitet:
0

mindre i öppna kontor

Förlorat arbete
0

minuter koncentrerat arbete förlorat per dag på grund av distraktioner

Fokus
0

bättre fokus och 51 procent färre distraktioner med förbättrad rumsakustik

Kontorsakustik

Med över 90 % av en organisations driftskostnader kopplade till personalens effektivitet är det viktigt att uppmärksamma akustikens och inomhusmiljöns betydelse för personalen på kontoret.

Läs mer

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka