Sänk volymen

1 januari 1

Människor blir friskare och gladare när bullret kontrolleras

Inte allt buller är dåligt – vilket alla personer som gillar musik kan intyga. Oönskat buller är däremot ett verkligt hot mot människans hälsa och välbefinnande. 

Buller kan påverka din sömn, öka din puls och ditt blodtryck och till och med påverka din motorik och dina kognitiva funktioner. 10 000 dödsfall varje år i Europa  kan enligt Europeiska miljöbyrån EEA tillskrivas buller. Den årliga kostnaden för buller i Europa har uppskattats till 52 miljarder USD.  

Som svar på detta har EEA och världshälsoorganisationen WHO satt upp mål för de maximala bullernivåer som européer ska utsättas för. De rekommenderade bullernivåerna nattetid ligger på 40 dB (en tredjedel av EU-medborgarna utsätts för närvarande för 55 dB) och motsvarande nivåer för dagtid ligger på 65 dB.  Vissa kommuner har tagit fasta på detta och skapar begränsningar för bullernivåer vid exempelvis evenemang på kvällen och natten.

Häsosam design

En byggnads beståndsdelar har hög påverkan på bullernivåerna – och detta har blivit del av en växande konversation bland arkitekter, fastighetsägare och läkare om ”häsosam design”. Många tjänstemän märker exempelvis att kontor med öppna planlösningar kan få negativa effekter på koncentrationen, delvis på grund av exponering för bullret som uppstår. Om ett utrymme är avsett för kommunikativt eller kognitivt arbete är de akustiska egenskaperna bland det viktigaste att tänka på i designprocessen. 

Materialen är en viktig del av lösningen. Om ytskikten låter ljudvågorna studsa tillbaka in i rummet kan detta ge en bullrig miljö. Ljudabsorberande material kan å andra sidan kontrollera de omgivande ljudnivåerna medan ljudisolering kan förhindra att ljudet rör sig mellan angränsande utrymmen. 

Genom att eliminera bullret kan välkonstruerade byggnader på ett effektivt sätt skapa bättre livskvalitet för miljontals människor.

Kostnad
0

miljarder USD är den årliga kostnaden för buller i Europa

Dödsfall
0

dödsfall i Europa varje år som tillskrivs buller

Bullernivå
0

i rekommenderad bullernivå dagtid

Ljudisolering

Det kan vara svårt att begränsa de distraherande och skadliga effekterna av buller, och samtidigt skapa en flexibel, avskild och engagerande miljö. Våra dB-produkter kombinerar fördelarna med hög ljudisolering med hög ljudabsorption.

Läs mer

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka