order-bucket

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

Hållbara produkter

I en cirkulär ekonomi ska produkterna användas så länge som möjligt – och i så stor utsträckning som möjligt återanvändas när de nått slutet på sin livscykel. Vi tillhandahåller lösningar med lång livslängd för byggnader – som isolering, akustiska undertak och utvändiga fasader – som kan återvinnas hur många gånger som helst.  Vi använder en naturlig produkt – vulkansten – för att ge tillbaka till naturen. Tack vare ROCKWOOL-produkternas unika slitstyrka och återvinningsmöjligheter kan vi hjälpa våra kunder att skapa mer motståndskraftiga byggnader som i slutändan gör det moderna livet rikare. 

Byggbranschen står för uppskattningsvis en tredjedel av allt avfall globalt, varav mycket hamnar på soptippar. Vi vet att det inte måste vara på det här viset. Tack vare sättet vi utformat vår stenullsproduktion på kan vi använda material som annars kanske hade hamnat på en soptipp eller blivit "downcycled". Faktum är att en tredjedel av de råmaterial vi använder i vår produktion är avfall från andra industrier, kraftverk och reningsverk, som vi ger nytt liv. 

Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse
Stenull är helt återvinningsbart. Faktum är att det kan återvinnas gång på gång på gång på gång ...

Berättelser om vårt sätt att tänka

I dag förbättrar stenull människors arbete och välbefinnande på massor av olika vis. Våra lösningar gör människors liv rikare, vackrare och mer produktiva.

Visste du att ...?

Energieffektiva byggnadsrenoveringar som utnyttjar våra lösningar bidrar till en minskad energiåtgång nu och i framtiden. Byggnader som konstruerats och isolerats rätt är avgörande när optimerad energieffektivitet och hållbara städer ska skapas.

Läs mer om termisk isoleringslösningar under vårt systervarumärke.

ROCKWOOL-isolering
RockWorld imagery, The big picture, urban, city, buildings

Användningsområden

rockfon