bucket_iconCreated with Sketch.
Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse

01

Produkthållbarhets-deklarationer

Vi har utvecklat produkthållbarhetsdeklarationer för att göra det enkelt att dokumentera Rockfons undertakslösningars påverkan när det gäller certifiering av byggnadsprojekt, eller då det finns hållbarhetsambitioner.

De innehåller information om ämnen som; återvunnet innehåll, luftutsläppsvärden, transparent materialinnehållsinformation, våra fibrers säkerhet och ansvarsfull råvaruförsörjning.

Här finns våra produkthållbarhetsdeklarationer

02

Miljövaru-deklarationer

För att kommunicera miljöprofilen för Rockfonprodukterna publicerar vi våra miljöproduktdeklarationer (EPD:er).

Miljöproduktdeklarationerna är produktspecifika och har verifierats av tredje part i enlighet med standarden SS-EN 15804 och ger dig därför full poäng vid byggnadscertifieringsbedömningen.

Här finns våra miljöproduktdeklarationer

03

Återvinnings-service

Sluten krets för återvinning och återvunnet byggnadsmaterial

Rockfon samarbetar med flera stora aktörer inom återvinning.

Kontakta oss för mer info.

04

ISO 14001-certifikat

För att ständigt förbättra vår produktion driver vi våra fabriker med ledande miljöledningssystem.

Därför genomgår vi även tredje parts certifiering av dessa system i enlighet med ISO-standarden 14001 ”Miljöledningssystem – krav med ledning för användaren”.

Ladda ner våra ISO-certifikat

05

Säkerhets-datablad

Vår stenullskärna är ett ofarligt material. Detta stöds av världshälsoorganisationen (WHO).

Våra material kontrolleras regelbundet mot REACH kandidatlista av en oberoende tredje part. Rockfon levererar fortfarande ett säkerhetsdatablad som en extra service.

Ladda ner vårt säkerhetsdatablad

06

Hållbarhetsrapport

Hållbarhets-KPI:er för vår produktion är en del av ROCKWOOL-koncernens hållbarhetsrapport. Rapporten lämnas av GRI-standarderna (Global Reporting Initiative).

Koncernens prestanda när det gäller CO2-utsläpp rapporteras dessutom regelbundet av internationella rapporteringsplattformar som exempelvis CDP (Carbon Disclosure Project).

Ladda ner vår hållbarhetsrapport

Vi håller cirkeln sluten

För att komma bort från den nuvarande mer linjära förbrukningsmetoden reducerar den cirkulära ekonomin vårt materiella fotavtryck genom att återanvända material effektivt och lönsamt. För att få en resurseffektiv värld behöver vi tillhandahålla de mest hållbara produkterna samtidigt som vi använder så lite resurser som möjligt.

 Ingen av våra fabriker skickar stenullsavfall till deponi.
 Få en fullständigt hållbar sluten krets-produkt. Stenull är ett återanvändningsbart material
 Stenull är ett fullständigt återanvändningsbart material. Materialet försämras inte genom återvinning, rent faktiskt kan det återanvändas om och om igen ...

 

 

video illustration, closed loop recycling of own products, susatinability, recycling, rockfon
159 000 ton stenull samlades in för återvinning 2019.

Vi förädlar andras avfall

En fullständig förståelse för återanvändningsalternativen för en återvinningsström (sekundärt material) måste tas i beaktande när man bedömer en produkts hållbarhetsprofil.

 Vi förädlar avfallet från andra industrier och skapar värde genom att förhindra att de skickas till soptippar. Vi använder avfallsmaterial.
 Vi avleder inte några knappa resurser från andra industrier.
 Vi bidrar i stor utsträckning till den cirkulära ekonomin.

 

 

video illustration, upcycling waste from other industries, susatinability, recycling, rockfon

En riklig, naturlig resurs

Stenull är en riklig och förnybar resurs och ett hållbart byggmaterial. Vår stenull, som upptäcktes på Hawaii i början av nittonhundratalet, är en naturlig biprodukt från vulkanisk aktivitet där sten har smälts och sedan spunnits till naturliga fibrer.

Jorden producerar 38 000 gånger mer stenmaterial än vad som används för att tillverka ROCKWOOL stenull varje år.

 

RockWorld imagery,The Big Picture, stone, rock, plant,
Annual Report Images, indoors

Bästa klassificeringarna för emissioner inomhus

När de största orosmomenten för en byggnads inomhusmiljö är inomhusföroreningar, inklusive formaldehyd CH2O.

 Våra produkter uppnår bästa klassificeringarna för inomhusmiljömärkningarna French VOC A+, Greenguard Gold, Finish M1, Blue Angel, Singapore Green Building Produkt Certificate och Dansk Indeklimamærke.
 Samtliga våra produkter som innehåller 2:a generationens bindemedel har 10x lägre emissioner än det som rekommenderas av WHO. De av våra produkter som innehåller 1:a generationens bindemedel har även de betydligt lägre emissionsvärden än WHOs riktlinjer.

 

 

 

 

video illustration, best in class air emission labels, sustainability, recycling, rockfon
Vi är branschledande; vi värdesätter alla dessa element och våra banbrytande lösningar ger inte bara den cirkulära ekonomin tillväxt, de förbättrar också livskvaliteten för användarna.

Georg Schöner

Public Affairs & Sustainability Manager, Rockfon

Säkra ofarliga material

ROCKWOOL stenullsprodukter är säkra att leva med, säkra att montera och säkra att tillverka.

 Det är dokumenterat i hundratals granskade vetenskapliga artiklar under mer än 55 år.
 WHO:s internationella cancerforskningsinstitut (IARC) undantar stenull från sin lista över "möjligtvis cancerframkallande ämnen"
 Vår stenullskärna har certifierats att uppfylla Note Q för säkra mineralullsfibrer i EU-bestämmelserna (EC) nr 1272/2008 och direktiv 97/69/EEG

 

 

 

 

Girl climbing rocks