Detta händer i en brand

1 januari 1

För att en brand skall uppstå behövs tre saker: en antändningskälla, brännbart material och syre.

En brand kommer att fortsätta brinna tills den släcks eller tills det brännbara materialet eller syret tar slut.  Om den inte släcks eller slocknar på annat vis kommer den att fortsätta brinna tills den vid en viss punkt mycket snabbt expanderar från en liten lokal brand till att fylla hela rummet.  Denna förändringar som sker på några sekunder kallas ”övertändning”.

Huruvida en liten brand sprider sig och övertänds beror hur materialen i dess närhet reagerar på eld. I dag innehåller våra möbler och vår elektronik avsevärda mängder plast och andra syntetmaterial – och därmed avsevärda mängder bränsle – vilket innebär att en brand utvecklas 5–10 gånger snabbare i ett vardagsrum med moderna möbler jämfört med ett vardagsrum med 1950-talsmöblemang. Denna film visar hur snabbt en brand utvecklas i ett modernt vardagsrum jämfört med ett äldre rum.

När övertändningen sker börjar branden konsumera allt brännbart material i rummet som snart får slut på syre. Värmen är intensiv och också brännbart material inne i byggnadens stomme kan ge branden bränsle. I jakt på mer syre kommer lågorna att ta sig ut från rummet där branden började genom öppna dörrar och/eller genom fönster som krossas så att nytt syre kommer in utifrån, och nytt brännbart material i byggnaden och längs fasaden matar elden.  Om fasaden är konstruerad med brännbara material ger detta branden mer bränsle.  Branden slocknar bara om den släcks aktivt eller får slut på brännbart material.

Brandsäkerhet

Användning av obrännbara material som stenull i byggnader kan hindra branden från att spridas och spela en viktig roll i att hålla människorna i byggnaden säkra.

Läs mer

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka