Friskt inuti

1 januari 1

En bra inomhusmiljö är avgörande för hälsa och välbefinnande.

Inomhusmiljö är mer än bara temperatur

En bra inomhusmiljö har stor inverkan på hälsa och välbefinnande eftersom vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus, varav två tredjedelar i våra egna hem.

Inomhusmiljön är mer än bara temperaturen, även om det självklart är viktigt att vi kan bo och arbeta bekvämt oavsett väder och årstid. Luftfuktigheten kan exempelvis leda till luftvägsproblem om den är för hög eller störa sömnen och orsaka hudproblem om den är för låg 1. Ljusnivåerna är också viktiga. Exponering för dagsljus hjälper människor att få energi och anses vara en av de mest eftersträvansvärda egenskaperna på en arbetsplats.

Buller kan göra oss sjuka

Även om vi inte omedelbart kopplar akustik till vår hälsa kan ljuden vi upplever inomhus göra oss sjuka – eller hålla oss friska. Oönskat buller är en av de största orsakerna till stress i hemmet. Det kan öka risken för högt blodtryck och diabetes och störa sömnen. Faktum är att 10 000 dödsfall varje år i Europa enligt Europeiska miljöbyrån EEA kan tillskrivas buller.

Trots att 80 miljoner européer bor i hus med dålig inomhusmiljö finns tekniken som krävs för en förändring tillgänglig i dag. Med rätt slags isolering kan blir det lättare att hålla rätt temperatur och luftfuktighet inomhus, samtidigt som det oönskade bullret minimeras. Mycket lägre energiräkningar kommer som en extra bonus.

Genom att tillhandahålla både värmeisolering och akustisk komfort och samtidigt skapa rymliga, ljusa rum bidrar undertaks- och isoleringslösningar från ROCKWOOL och Rockfon till ett friskare, gladare och mer produktivt inomhusliv.

Ljudabsorption

Konsekvenserna av dålig akustik kan vara kännbara för både produktiviteten, inlärningsförmågan och tillfrisknandet. Produkter med rätt absorption kan skapa behagliga utrymmen med positiva effekter

Läs mer

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka