En frisk arbetsplats är mer produktiv

1 januari 1

När en sjuk byggnad botas kan både vinsten och välbefinnandet förbättras.

Behovet av friska arbetsplatser

Eftersom ”sjuka hus sjukan” först identifierades som ett problem på 1980-talet har arbetsgivare sedan dess lagt allt mer kraft på att skapa bättre arbetsplatsmiljöer. Vi tillbringar trots allt upp till 90 % av vår tid inomhus, så det är viktigt att dessa utrymmen främjar vårt välbefinnande.

Behovet av friska arbetsplatser är ännu viktigare i dag när vi går över till en kunskapsbaserad ekonomi. Med 92 procent av ett företags driftskostnader1 direkt kopplade till personalen är alla åtgärder som förbättra medarbetarnas produktivitet fördelaktig. 

Forskning visar att fördelarna med att investera i en frisk arbetsplats väl motsvarar investeringarna. Exempelvis märkte 79 procent av de fastighetsägare2 som investerade i en friskare byggnadsstrategi av nöjdare medarbetare och större engagemang. Undersökningar bland medarbetare indikerar att starkt engagerade medarbetare kan förbättra resultaten i ett företag med 30 procent3

Friska byggnader är också mer värdefulla. Nästan tre fjärdedelar av alla fastighetsägare rapporterade att friskare byggnader var lättare att få uthyrda och mer attraktiva för de mest eftertraktade hyresgästerna. Och 62% av dem noterade en positiv inverkan på byggnadens värde4, vilket innebär att hållbara funktioner potentiellt kan påverka försäljningsresultaten5.

Vi hjälper till att bota sjuka byggnader

Mycket av arbetet är emellertid ännu kvar. Enligt 60 procent av dem som svarade på en undersökning från 20166,är tillgång till dagsljus fortfarande en nyckelfaktor för en friskare arbetsplats. Och bara 34 procent av personalen är nöjda med bullernivåerna, också på nya arbetsplatser7.

ROCKWOOL-isolering bidrar till att bota friska byggnader och bidra till bättre arbetsmiljöer. Våra akustiska undertaks- och isoleringslösningar minskar bullernivåerna så att personalen kan koncentrera sig, också i öppna planlösningar, samtidigt som värmeisolering med stenull gör att inomhustemperaturerna hålls på optimerade nivåer. Och med släta, reflekterande ytskikt hjälper våra takpaneler också till att sprida ljuset mer effektiv.

Med tanke på den potentiella avkastningen finns ett tydligt värde för fastighetsägare och arbetsgivare i att agera på efterfrågan av friska byggnader som införlivar en människocentrerad design på arbetsplatsen.

 

1: Leesman Report, 100, 000+ A workplace effectiveness report 
2: Dodge Data & Analytics, ”Smart Market Report”, 2016
3: Hay Group, ”Employee Engagement” 
4: Leesman Report, 100,000+ A workplace effectiveness report
5: GRESB, ” The Value of an Integrated Sustainability Strategy for Real Estate Companies and Funds”, 2016
6: 
Dodge Data & Analytics, ”Smart Market Report”, 2016

7: Leesman, ”The next 250K”

 

1/1

Kontorsakustik

Med över 90 % av en organisations driftskostnader kopplade till personalens effektivitet är det viktigt att uppmärksamma akustikens och inomhusmiljöns betydelse för personalen på kontoret.

Läs mer

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka