Fler människor dör av rök än av eld

1 januari 1

Giftig brandrök från brännbara material orsakar fler brandrelaterade dödsfall än själva lågorna. Därför är det viktigt att i möjligaste mån använda obrännbara byggmaterial - som stenull.

Alla brännbara material producerar i någon mån giftig rök när de brinner.  Hur mycket giftig rök som kommer att bildas beror på materialet, mängden tillgängligt syre och hur länge branden pågår.  Om koncentrationen är tillräckligt hög under tillräckligt lång tid blir situationen hälsofarlig för människor som exponeras.  

I ett tidigt skede i branden, innan konstruktionen bli övertänd, kommer brandröken att komma från de första föremålen som börjat brinna, ofta möbler eller andra föremål i rummet.  Efterhand som branden växer och konstruktionen bli övertänd kommer rökens volym och toxicitet att öka markant.  

Om den inte släcks eller slocknar av sig själv kommer branden att fortsätta konsumera rummets innehåll och brännbara byggmaterial (inklusive byggnadens exteriör om branden tar sig ut från fönstren) vilket ger branden ytterligare bränsle och ökar mängden giftig rök.  Brand och rök som sprids genom byggnaden och längs fasaden kommer att vara farlig för personer som befinner sig i delar av byggnaden som ligger långt ifrån brandens startpunkt, vilket gör att det är svårt att ta sig ut.

Bränder utvecklas 5–10 gånger snabbare i dag än på 1950-talet1 och säkerheten för personerna i byggnaden och räddningstjänsten beror i stor utsträckning på hur byggnaden reagerar på branden, exempelvis med avseende på giftig rök som dödar fler människor än själva lågorna.  Faktum är att statistiken visar att brandrök orsakar mer än hälften av alla dödsfall i bränder i Storbritannien2.

 

1: UL, Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes
2: Department for local communities and government, Fire Statistics Great Britain 2013–2015, januari 2015

Brandsäkerhet

Användning av obrännbara material som stenull i byggnader kan hindra branden från att spridas och spela en viktig roll i att hålla människorna i byggnaden säkra.

Läs mer

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka