Bryt en ond cirkel

1 januari 1

Med akustisk design slipper vi skrika för att vi ska höras

Tove Ditlevsens skola, Danmark

Om du varit på en fullsatt restaurang eller bar har du säkert upplevt ”Lombard-effekten”. Den beskriver vår tendens att tala högre när bullernivåerna runt oss ökar, vilket skapar en ond cirkel av höga ljudvolym. På en fullsatt restaurang blir resultatet en kakafoni som på sin höjd är ett irritationsmoment. Men i skolor och på sjukhus har Lombard-effekten mer allvarliga konsekvenser.

Hälften av alla lärare hade i en nyligen genomförd studie permanenta skador på rösten eftersom de behövt skrika för att höras i bullriga klassrum1. Forskning visar att studenterna också blir lidande. När de genomförde en uppgift med bakgrundsbuller uppvisade 25 procent av grundskoleeleverna ett försämrat minne. Och en bullerökning på 20 dB har visat sig fördröja läsförmågan hos 9–10-åriga pojkar med upp till åtta månader2.

Buller och inlärning: Den kognitiva förmåga hos både barn och vuxna försämras av buller. Möjligheten att lära sig något begränsas i en bullrig miljö.

Buller är också ett allvarligt problem på sjukhus. Forskning har visat att så låga bullernivåer som 75 dBA kan påverka hälsan negativt på lång och kort sikt, med effekter på patienterna såsom nedsatt hörsel och högt blodtryck. För höga ljud påverkar också sjukvårdspersonalens kognitiva förmågor vilket gör det svårare att tänka, koncentrera sig och genomföra komplicerade uppgifter3.

 Alltmer forskning påvisar bullrets skadliga effekter, och det är viktig att vi agerar. Bra akustisk design som absorberar ljudet gör att personal och elever kan tänka och tala enklare, samtidigt som bättre miljöer för inlärning och återhämtning skapas.

1-2 Building in Sound – BIAMP Systems White Paper
3 J. D, MD, Noise in the Operating Room, The American Society of Anesthesiologists, Inc.; 2014

Skador på rösten
0

av lärarna får permanenta skador på rösten på grund av buller i klassrummet

Minnesförmåga
0

sämre minnesförmåga hos barn på lågstadiet vid förekomst av bakgrundsbuller

Bakgrundsbuller
0

räcker för att orsaka långsiktiga hälsoproblem hos patienter

Ljudisolering

Det kan vara svårt att begränsa de distraherande och skadliga effekterna av buller, och samtidigt skapa en flexibel, avskild och engagerande miljö. Våra dB-produkter kombinerar fördelarna med hög ljudisolering med hög ljudabsorption.

Läs mer

Relaterade artiklar

Andra teman för vårt sätt att tänka