order-bucketFörbättrad livskvalitet

Stenull bidrar till ett bekvämt och hälsosamt liv, kontrollerar buller och vibrationer och har bättre termiska egenskaper. ROCKWOOL-isolering minskar mängden buller som passerar genom byggelement. Rockdelta-produkter minskar markburet buller och vibrationer från tåg. Rockfonundertak absorberar ljud, gör rum mer behagliga och hjälper oss att kommunicera på ett mer effektivt sätt.

Människor vill självklart leva i en hälsosam miljö. Inomhusmiljön är lika viktig som förhållandena utomhus: temperatur, luftkvalitet och akustik bidrar alla till att skapa ett gynnsamt liv inomhus. 

Berättelser om vårt sätt att tänka

I dag förbättrar stenull människors arbete och välbefinnande på massor av olika vis. Våra lösningar gör människors liv rikare, vackrare och mer produktiva.

Visste du att ...?

Välkonstruerade och välbyggda hus bidrar till god hälsa, skapar bekväma omgivningar och förbättrar våra möjligheter att koncentrera oss och utföra viktiga uppgifter.  Byggnader påverkar människors välbefinnande. Människans levnadsstandard beror på hur effektivt en byggnad hjälper dess invånare och hur effektivt den upprätthåller en optimerad inomhusmiljö. 

Användningsområden

rockfon